23

 

   

בתי המשפט

פ  000013/03

בית משפט מחוזי נצרת

 

14/09/2003

 תאריך:

כב' השופט יצחק כהן

בפני:

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

צבטקוב אנדרי

 

הנאשם

 

 

 

 

גזר דין

 

1.         הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום כפי שתוקן (א' 1) בעבירות חמורות.

 

כעולה מעובדות כתב האישום עבר הנאשם עבירה בניגוד לס' 334 + 335 (א) (1) לחוק העונשין התשל"ז – 1977, פציעה בנסיבות מחמירות זאת, בשני מקרים.

 

עובדות כתב האישום מלמדות כי הנאשם הלם בפטיש בראשו של חבר, אנדריי אשר הגיע לביתו ואחר הכה בפטיש גם במתלונן השני, אברהם אשר ניסה להדוף את הנאשם מאנדריי.

 

כתוצאה מהלומות הפטיש נפצעו אנדריי ואברהם פצעים של ממש.

 

2.         ב"כ הצדדים הגיעו לעסקת טיעון כמבואר לעיל תוך קבלת תסקיר מבחן כאשר הטיעון לעונש פתוח.

 

            תסקיר שרות המבחן מלמד על משפחת המוצא של הנאשם, שיתוף פעולה חלקי עם השרות, כשלון כלכלי (אותו באר הסניגור בטיעון בפני), משפחת מוצא נורמטיבית, אכזבה ותסכול בקליטה בארץ, היחסים התקינים היום עם שני המתלוננים ותיאור הנאשם לקצין המבחן באשר לארוע העברייני כי מדובר בהתפרצות בלתי נשלטת, אין אמפתיה לנפגעים, אינו צריך לטיפול ואין המלצה טיפולית בעניינו.

 

            בפני גם חוות דעת של המרכז לבריאות הנפש המלמדת כי הנאשם אינו סובל ממחלת נפש כלשהיא אלא מהפרעות הסתגלות עם תגובה דכאונית, אין סימנים פסיכוטים, נקלע למצוקה כלכלית, כשיר לעמוד לדין.

 

            חוות הדעת מלמדת על רקעו של הנאשם עובר לעלייתו ארצה, קשרים דלים עם הסובבים אותו ואפקט דכאוני, תפקוד קוגנטיבי תקין.

 

            יצויין כי במהלך מעצרו של הנאשם נחבל בצורה קשה והנו מהלך היום עם מתקן קיבוע אליו הנו רתום מצווארו ומעלה.

 

            מדובר בקיבוע על גופו עקב שבר שלא התאחה ולא ניתן גם לצפות מתי יתאחה.

 

3.         ב"כ המאשימה ובעקר בשל האמור לעיל אינה מבקשת לגזור על הנאשם מאסר בפועל  ומוסיפה לכך את העובדה שלנאשם אין הרשעות קודמות מסוג כלשהוא והנפגעים עצמם מלווים את הנאשם ותומכים בו.

 

            ב"כ המאשימה מוסיפה ומבקשת גם לא לגזור קנס לאור מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם.

 

            ב"כ הנאשם עצמו מבקש שלא לגזור על הנאשם מאסר בפועל ומסכים ומצטרף לטיעוני חברתו.

 

            אחד הנפגעים אנדרי ציין כי השלים עם הנאשם והנו תומך בו ובמשפחתו.

 

            הנאשם עצמו הביע צער על מעשיו החמורים.

 

4.         יאמר מיד, בנסיבות רגילות מקומו של הנאשם בפני מאחורי סורג ובריח.

 

            מדובר בעבירה חמורה ביותר של הנאשם אשר באמצעות נשק קר, פטיש, הלם בשתי אנשים וגרם להם חבלות של ממש.

 

            כאן, עמדה ב"כ המאשימה בהגינותה על הנסיבות המיוחדות של פציעת הנאשם עצמו וביקשה שלא לגזור עליו מאסר בפועל.

 

            לנאשם אין הרשעות קודמות מסוג כלשהו, מדובר במעידה חד פעמית, לא מדובר ב"שור מועד", תסקיר המבחן וחוות הדעת הפסיכיאטרית מבארים במשהו את הרקע למעשים וזאת, מעבר לנטען ע"י הסניגור באשר להיבט הכלכלי הקשה אליו נקלע הנאשם עקב כשלונות כלכליים.

 

            לאור המכלול ולאור הנסיבות המיוחדות והחריגות במיוחד בתיק זה ומבלי שהדבר יהווה אבן בוחן לענישה עתידית במקרים דומים, אני גוזר על הנאשם עונשים כמפורט לקמן:

 

            א.         אני גוזר על הנאשם 24 חודשי מאסר אלא שהנאשם לא ישא מאסר זה בפועל

אלא אם בתקופה של 3 שנים מהיום יעבור על העבירה נשוא הרשעתו ועל העבירות המנויות בסימן ח' לפרק י' לחוק העונשין.

            ב.         אני מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות כספית על סך 10,000 ₪ לתקופה של

3 שנים מהיום.

ההתחייבות תהא על העבירות נשוא התנאי.

היה והנאשם לא יחתום, ישא במאסר של 60 יום.

            ג.          הודעה זכות ערעור.

 

ניתנה היום י"ד באלול, תשס"ג (11 בספטמבר 2003) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                               

יצחק כהן – שופט

 

000013/03פ  054 עדן ונדר