1

 

   

בתי המשפט

 

עש 000710/03

בית משפט מחוזי חיפה

 

06/11/2003

תאריך:

כב'  השופט י.יעקבי-שווילי  - ס.נשיא

בפני:

 

 

 

פעהר יחיאל

בעניין:

המערער

 

 

 

 

- נ ג ד -

 

 

משהב"ט-אגף השיקום -ק.תגמולים

 

המשיב

וולף מירה

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

פסק דין

 

 

1.         זה ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה (להלן: "הור"ע") לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט - 1959 [נוסח משולב] (להלן: "החוק"), לענין קביעת דרגת נכות עפ"י המבחנים שבתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל - 1969 (להלן: "התקנות והמבחנים").

 

2.         הערעור נוגע להחלטת הור"ע מיום 8.6.03 (להלן "ההחלטה"). בהחלטה נקבעו למערער 30 אחוזי נכות על "הפרעות נפשיות על רקע הפרעה באישיות", שמתוכם מחצית על חשבון השרות, היינו 15%.

 

3.         המערער הוכר על פגימה נפשית על דרך של החמרה של 50%. ההכרה נעשתה בשנת 87' ונקבעו למערער אחוזי הנכות הנ"ל שנשארו מאז ועד היום בעינם.

 

4.         המערער טען בפני הור"ע שהוא סובל מפגם חמור בראייה (לדבריו בפניי הוא למעשה עיוור), וכן סובל מיתר לחץ דם ומסוכרת. המערער קשר את המחלות הללו עם הפגימה הנפשית המוכרת.

 

5.         הור"ע החליטה שאין קשר בין המחלות לבין הנכות המוכרת, כפי שגם הועדה מדרגה ראשונה החליטה. באשר לדרגת הנכות בענין הפגימה המוכרת, סברה הור"ע שאין מקום להעלות את אחוזי הנכות שנקבעו למערער.

 

 

6.         ההחלטה בדבר הכרה בפגימה פלונית כפגימה מוסבת מהפגימה המוכרת, נתונה לועדות הרפואיות.

 

7.         לאור האמור הערעור הוא בענין שברפואה, ובית משפט זה אינו מוסמך לדון אלא בערעור בנקודות משפטיות.

 

8.         הערעור נדחה. אין צו להוצאות.

 

 

נכתב ונחתם ביום: י"א בחשון תשס"ד (6 בנובמבר 2003).

 

 

י. יעקבי-שווילי - סגן נשיא

 

 

 

 

למזכירות: נא להמציא לב"כ הצדדים.

הקלדנית: ד.א.