1

 

   

בתי המשפט

 

עש 000763/03

בית המשפט המחוזי בחיפה

02/10/2003

  תאריך:

השופט י' דר

בפני:

 

 

המערער

וג'יה סלאח

בעניין:

 

- נ ג ד -

 

המשיב

המרכז לבריאות הנפש "שער מנשה"

 

 

החלטה

 

1.         המערער מאושפז מכח צו שנתן בית-המשפט המחוזי בחיפה. במקביל, הופסקו הליכים  שננקטו נגד המערער בבית-המשפט, בגין עבירות מין במשפחה והחזקה בסם מסוכן ושימוש בו.

 

2.         המערער עמד בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית ביום 7.8.03. חברי הועדה מצאו אצל המערער מחשבות של גדלות, שיפוט ושיקול לקויים וחוסר תובנה למצבו. הם הגיעו למסקנה כי המערער מסוכן לעצמו ולאחרים ברמה גבוהה, והחליטו שלא לאשר חופשות כלל.

            חברי הועדה נימקו את החלטתם במלים הבאות:

 

"עדין שרוי במצב פסיכוטי פעיל עם תכנים הזייתיים, נקודתיים. גם בדוח המחלקה צויין כי הנ"ל עדין שומע קולות. בנוסף לכך קיימת התנגדות ופחד מצד אשתו לפני חזרתו הביתה. לדעת הוועדה החששות שלה מוצדקים בהחלט. כי הנ"ל עדין מהווה סיכון גבוה".

 

3.         על החלטה זו הגיש המערער ערעור בעצמו. הוריתי לסנגוריה הציבורית ליתן לו ייצוג משפטי, והוא היה מיוצג על ידי הסנגור שייצג אותו בהליך הפלילי.

 

4.         הסנגור הפנה להמלצות הצוות המטפל, שבהן נקבע "מזה תקופה מצבו הנפשי יציב ללא סימנים פסיכוטיים פעילים. במצבו הנוכחי לא זקוק להמשך טיפול במסגרת אשפוז". הסנגור הציע להמיר את צו האשפוז בצו מרפאתי כפוי ולחלופין, לאפשר למערער לצאת לחופשה של יום אחד, בהנחה שהתרופות שיטול קודם צאתו, תפעלנה גם במהלך אותו יום.

 

 

5.         כאשר הפניתי את הסנגור לפער בין ממצאי הצוות המטפל לבין ממצאיה של הועדה, טען כי שמע מפי המערער שלא הבין את שאלותיהם של חברי הועדה וכי התשובות שנתן להם כמו למשל שהוא שומע קולות, כי אלוהים בתוכו ואומר לו מה לעשות ומה לא לעשות, כוונו למצבו בזמן קרות המעשים הפליליים שיוחסו לו, ולא למצבו בשעה שהופיע בפני הועדה. בעקבות זאת הציע ב"כ המערער, לחלופין, להורות לועדה לזמן שוב את המערער כדי לבדוק את ענינו, ובמידת הצורך, לזמן מתורגמן לשפה הערבית.

 

6.         פרוטוקול הועדה אינו מזכיר קושי בהתבטאות בשפה העברית וגם הרופא המטפל, ד"ר צינובוי, אינו מזכיר קשיי ביטוי והבנה.

            גרסת המערער, מפי בא כחו, כי התכוון לדברים אחרים ממה שנרשם מפיו, הועלתה לראשונה במהלך הדיון.

כדי להסיר ספק, אני מורה כי הועדה תשיב בכתב, באמצעות המשיב, אם חבריה התרשמו מקושי של המערער בהבנת הדיון  שהיה בפני הועדה.

אם יתברר שהיה קושי כזה, ראוי שהמערער יזומן לדיון חוזר בפני הועדה, שתעזר בשירותי תרגום.

הועדה מתבקשת להגיב בכתב בהקדם ולאחר שתשובת חבריה תובא בפני, תינתן החלטה ביחס להמשך.

 

המזכירות תשלח עותקי ההחלטה לב"כ הצדדים, ותביא בפני התיק עם קבלת תגובה ובכל מקרה ביום 9.11.03

 

 

ניתן היום ו' בתשרי, תשס"ד (2 באוקטובר 2003).

 

י'  דר,  שופט

 

000763/03עש 051א.ס