1

 

   

בתי המשפט

פ  001953/04

בית משפט השלום תל אביב-יפו

14/07/2004

תאריך:

כב' השופטת ח. כוחן

בפני:

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

ערן קוטון

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ  ג  ד

 

 

שמעוני חן – בליווי

 

נאשם

 

 

 

 

 

 

 

 

גזר – דין

 

 

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו באישומים הראשון, השני, השלישי והרביעי בפריצה לרכב, גרימת נזק לרכב וגנבה מרכב, באישום החמישי, בהחזקת נכס חשוד ובאישום השישי, בהחזקת סם לצריכה עצמית. בנוסף, צירף הנאשם 4 תיקים, אף הם בעבירות דומות, למעט ארוע חריג וחמור בו תקף הנאשם את המתלונן לצורך גניבה בכך שהצמיד לגופו מספריים.

 

הנאשם, בחור צעיר בן 21, סובל מגיל צעיר מבעיות נפשיות שלא הגיעו לכדי מחלת נפש. על אף גילו הצעיר, צבר הנאשם שתי הרשעות ב- 10 תיקים בעבירות רכוש דומות. בשנת 2001 נשפט הנאשם בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, בגין שלושה ארועים חמורים בהם התעמר הנאשם בילדים מהם דרש כספים ורכוש, תוך שהוא מפעיל עליהם כח ואיומים. למרות חומרת העבירות, כב' השופט טימן התייחס לאישיותו של הנאשם ולנסיבות חייו ודן אותו במידת הרחמים ל- 6 חודשי מאסר ולמע"ת שהינו חב הפעלה.

 

מתסקיר שרות המבחן שהוגש לביהמ"ש ניתן ללמוד, כי בעבר נעשו עם הנאשם מספר ניסיונות טיפוליים, אך אלה לא צלחו, בשל העדר שיתוף פעולה מצד הנאשם וחוסר יכולתו להשתלב במסגרת. להערכת שרות המבחן, גם כיום הנאשם נעדר כוחות ואינו בשל לטיפול גמילה ארוך טווח.

 

ריבוי העבירות מלמד שהנאשם התדרדר לעולם הפשע וכל אימת שהוא מהלך חופשי , הוא אינו נרתע מלבצע  עבירות, חרף עונשים שהוטלו עליו בעבר וחרף מע"ת המרחף מעל ראשו.

 

בנסיבות האמורות, אין לי אלא לגזור את דינו של הנאשם על פי מידת הדין.

 

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

 

א.         אני מפעילה 18 חודשי מע"ת בת.פ. 40022/01 (מחוזי ת"א).

 

ב.         אני גוזרת על הנאשם 14 חודשי מאסר מתוכם 6 חודשי מאסר במצטבר לעונש המע"ת שהופעל  והיתרה בחופף לו. סה"כ ירצה הנאשם 24 חודשי מאסר בניכוי ימי המעצר מיום 8/2/04.

 

ג.          אני גוזרת על הנאשם 12 חודשי מע"ת אותם לא ירצה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מיום השחרור עבירה בה הורשע או עבירת רכוש מסוג כלשהו, למעט עבירה לפי סעיף 413 לחוק העונשין או  החזקת סם לצריכה עצמית.

 

ד.         אני גוזרת על הנאשם 6 חודשי מע"ת אותם לא ירצה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מיום השחרור עבירה של החזקת נכס חשוד כגנוב או החזקת סם לצריכה עצמית.

 

ה.         הרכוש יוחזר לבעלים ובהעדר בעלים יחולט או יושמד.

            כלי פריצה וסמים יושמדו.

 

הודע לנאשם על זכותו לערער תוך 45 יום מהיום.

 

ניתן היום, 14 ביולי 2004, במעמד הצדדים.

 

סג"נ ח. כוחן - שופטת