1

 

   

בתי המשפט

עעא002729/03

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו

 

12/01/04

 

 

כבוד השופט יהושע גרוס, סגן נשיא– אב"ד

כבוד השופטת אסתר קובו         

כבוד השופטת מיכל  רובינשטיין        

בפני:

 

 

 

 

היועץ המשפטי לממשלה

בעניין:

העותר

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

ג'מאל סלאיימה

 

המשיב

 

 

 

 

 

ב"כ העותר               עו"ד   גב' גדות-כרמי

המשיב 2 ובאת כוחו עו"ד   גב' רובינסון

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

עו"ד גב' רובינסון:

מגישה מספר מסמכים ובניהם תוכנית לשיקום, וכל זאת בהתאם להחלטת בית המשפט.

 

עו"ד גב' גדות-כרמי :

העדר תוכנית השיקום היה אחד הפרמטרים להגשת העתירה וגם היה פרמטר שהעותר הזה ברח מהכלא שבוע לפני ועדת השחרורים ובענין הזה אני מבקשת להגיש את סיכום תיק החקירה וגירסתו של העותר בדבר בריחתו.  לכאורה יש לעותר גירסה אחרת. אני מפנה גם לעתירה כתבנו זאת.

מאחר שעניננו בעותר שמרצה מאסר חמישי ומאחר צריך לבחון את תוכנית השיקום אם בכלל בפרמטרים או בנתונים האישיים של המשיב הספציפי הזה. ע"מ לייעל הדיון הורה בית המשפט לקבל חוו"ד ואחד מחווה"ד שהתקבלו הינה חוו"ד מב"ן. מחוו"ד זו עולה שתי עובדות חשובות: מדובר אדם עם הפרעת אישיות מורכבת שמכור לחומרים פסיכו-אקטיביים שיש לו אישיות עם קווים אנטי-סוציאליים . כמו כן מב"ן סבור שהמשיב ניסה להתחזות לחולה נפש ע"מ להתנער מאחריות פלילית ולשפר את תנאי החזקתו בכלא. ואח"כ נאמר שהמשיב מסר שהוא מכור לאלכוהול והוא מוכן לשהות במעון למוכרי אלכוהוליסטים. אני ביקשתי לקבל את התוכנית לפני הדיון כדי להעבירה לרש"א. בדו"ח הפנימי של שב"ס כתוב שרש"א לא מוכנה לקבל אדם שתקופת השליש קצרה מחצי שנה. עושים תוכניות גם כאשר מדובר בתוכניות מאסר קצרות יותר.

יש אפשרות שלישית, חברתי עשתה מאמץ והביאה איזה שהוא התחלת תוכנית מעמותת אפשר ומה שצריך עכשיו לעשות , היינו מבקשים מרש"א לבדוק את התוכנית הזאת ולמלא אותה בתוכן ולוודא האם היא מוכנה לפקח על התוכנית המוצעת. מאחר ולא קיבלתי את החומרמ לא היה באפשרותי להעביר את התוכנית לרש"א.

לא בכדי עמותת אפשר נמנעה במסמך להתחייב לפיקוח כי הם בעקרון למיטב ידיעתי לא כ"כ מוכנים לדווח לועדות השחרורים על הפרות התנאים והדרך הזו הפיקוח חייב להעשות בנתונים של משיב כפי שיש למשיב הזה.

מאחר שאנחנו מדברים באדם שיש בו למרות דלותו ממין המנפולטיביות, הפיקוח כאן הוא ענין מהותי. דבר שני, המסמך שאנחנו מקבלים מאותה עמותת אפשר למעשה מספר לנו שלפני שבוע פנתה המשפחה לעמותה שילמה איזה שהיא אגרת טיפול והתיק נפתח מחדש ואין כאן תוכנת. יש כאן רעיון ערטילאי לעשות תוכנית שאף אחד לא יודע מה התוכנית הזו ומה המענה שלה. כתוב במכתב שב- 10.9.00 הוא אושפז באותו מעון גמילה ל-3 חודשים. ברישום הפלילי כשעיינתי בו ראיתי שבאותו 09/2000 (מפנה לר.פ. 13) ביצע המשיב עבירה.

צריך לזכור שמדובר בהחלטה לוקה במיוחד ובלתי סבירה. וזאת קביעה שאני מבקשת שבית המשפט יקבע בכל מקרה. גם אם בית משפט זה ירצה ללכת בדרך אחרת לקראת המשיב ולשבת כאן כועדת שחרורים, אזי צריך לעשות זאת לפי הקריטריונים הקצת יותר מחמירים. הדבר השני להחזיר זאת לועדת השחרורים

 

עו"ד גב' אידלסון:

שוחחתי עם חברתי ומסרתי לה שרש"א לא נותנת תוכנית שיקום שהיא קצרה משישה חודשים. אבל אמרתי לה שתהיה לי תוכנית שיקום. חבל שחברתי לא אמרה לי להעביר את התוכנית לרש"א אז היינו מוכנים יותר היום.

חברתי והפרקליטות ידעו היטב באיזה משיב מדובר גם כשהיינו בפני ועדת השחרורים היה ראוי לבקש שמדובר בעיה או פגם בכושרו השכלי. הפרקליטות היתה צריכה לבקש לאור זאת מינוי סנגור למשיב . לגופו של ענין אני מסכימה להצעת בית המשפט.

 

פסק דין

 

ועדת השחרורים בהחלטתה מיום 24.11.2003 הורתה על שחרורו של האסיר על תנאי. החלטתה של הועדה הנכבדה איננה מנומקת, ומשום כך גם איננה סבירה ויש לשים אל לב שהמדובר באסיר שזהו לו מאסר חמישי ונכון על פני הדברים היה לנמק מדוע בחרה ועדה נכבדה לשחרר אותו על רקע עברו הפלילי. עם זאת, בשלב שבה העתירה כנגד שחרורו לפנינו, ולאחר שנכנסה לתמונה עו"ד גב' רובינסון מטעם הסנגוריה הציבורית, הרי שבאה היא וטרחה והביאה לפנינו תוכנית לשיקום האסיר שהוא בין היתר גם מכור לאלכוהול.

 

בנסיבות האלה ולאור הסכמת הצדדים ראינו להמליץ להחזיר את הדיון לועדה כדי שתבדוק את תוכנית השיקום של עמותת "אפשר" וכן תיקבע את תנאי שחרורו של האסיר האמור יחד ובשיתוף עם רש"א. על רש"א להמציא את תגובתה לתוכנית שתהיה בפני הועדה בטרם הדיון.

 

יש לקבוע ישיבה זו בדחיפות ובתוך 10 ימים מהיום, דהיינו בתאריך 21.1.2004.

 

ניתן היום י"ח בטבת, תשס"ד (12 בינואר 2004) במעמד הצדדים.

 

                                                                               

מיכל רובינשטיין, שופטת

 

אסתר קובו, שופטת

 

יהושע גרוס, שופט   

סגן נשיא