1

 

   

בתי המשפט

 

 

עא 003049/03

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

 

02/05/2004

תאריך:

כב' השופטת שרה דותן

בפני:

 

 

 

המערער

הלל שי

בעניין:

 

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה

משהב"ט-אגף השיקום -ק.תגמולים

 

 

 

 

 

 

פסק דין

 

ערעור זה מופנה כנגד החלטת ועדה רפואית עליונה מישיבתה ביום 29.6.03, אשר קבעה כי שעור נכותו של המערער הינו 70%.

 

המערער יליד 1973, מוכר כנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959 (להלן:"חוק הנכים") בשל מחלת נפש אשר פרצה במהלך שירותו הצבאי.

 

עניינו של המערער נדון בפני מספר ועדות אשר בשל מורכבות מצבו הנפשי ותוצאות מחלתו, התקשו לגבש מסקנתן בסוגיית הסימפטומים של המחלה אשר נטען כי הם גורמים לחוסר יכולת של המערער להפעיל את רגליו.

 

בתאריך 3.2.00 ניתן ע"י כב' השופטת שטופמן פסק דין בערעור שהוגש ע"י המערער בשל סרוב הועדה להכיר בתופעות של חוסר יכולת להפעיל את גפיו כתגובה הנובעת ממצבו הנפשי (ע"א 2091/02) בפסק דינה קבעה כב' השופטת שטופמן:

"אין חולק כי המערער חולה במחלה נפשית הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בחוסר יכולת להפעיל את הגפיים התחתונות. אין מדובר בנכה הלוקה בבעיה נפשית ובנוסף לכך גם בבעיה נוריולוגית או אורטופדית".

 

לאחר שבחנה את סעיפי הליקוי הרלבנטיים הורתה כב' השופטת להחזיר את הדיון לועדה הרפואית העליונה על מנת שתבדוק את המערער ותחליט איזהו פרט הליקוי המשקף את מצבו פרט 33 (ו) או 33 (ז).

 

בהמשך לפסק הדין הנ"ל התכנסה הועדה הרפואית העליונה בתאריך 11.5.03 וקבעה כי נכותו של המערער הינה בשעור 100% על פי פרט 33 ז'.

אך הוסיפה כי "מאחר וההפרעה לתנועה אינה נובעת ישירות מהסכיזופרניה אלא מהפרעה קונברסיבית קרוב לודאי אנו קובעים את אחוזי הנכות הרשומים לעיל למשך שנתיים".

 

בתאריך 8.6.03 הוחזר הדיון לועדה על פי החלטת יו"ר הועדה הרפואית והועדה תיקנה את החלטתה והעמידה את שעור נכותו של המערער על 70%.

 

בערעור שבפני מבקש ב"כ המערער כי בית המשפט ישים קץ לעינוי הדין של המערער ויקבע את אחוזי נכותו בהמשך להחלטת כב' השופטת שטופמן.

לנוכח מורכבות הבעיה הרפואית אין אני סבורה כי לבית המשפט הכלים לקבוע את שעור הנכות גם לא בהמשך להחלטה קודמת.

מקובלת עלי טענת ב"כ המערער לפיה היה על הועדה לפעול על פי החלטת בית המשפט ולקבוע איזהו סעיף הליקוי ההולם את מצבו של המערער, ולא לשוב ולדון בשאלת הקשר שבין ההפרעות בגפיים למצבו הנפשי של המערער.

יחד עם זאת כאשר עומדת בפני השאלה הרפואית של קביעת סעיף הליקוי, חוששני כי הפורום המתאים להכרעה בשאלה זו הינה הועדה הרפואית – אולם לנוכח השתלשלות הענינים המתוארת לעיל נראה כי הרכב הועדה שדנה בעננינו של המערער לא יוכל להמשיך בבחינת הנושא. אשר על כן אני מחזירה את הדיון לועדה הרפואית העליונה על מנת שתפנה את המערער לבדיקה של מרכז רפואי העוסק באבחון בין תחומי אשר ימליץ על דרך יישום החלטתה של כב' השופטת שטופמן.

 

לאור הסכמת ב"כ המשיב להצעה להחזרת הדיון, אין אני עושה צו להוצאות .

 

ניתן היום 2.5.04 במעמד

 

 

שרה דותן, שופטת