1

 

 

בתי המשפט

 

בש 005750/04

בית משפט מחוזי חיפה

 

22/12/2004

תאריך:

כב' השופטת יעל וילנר

בפני:

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המבקשת

המאשימה

 

 

 

 

- נ ג ד -

 

 

נמנזוב צ'נגיז ת.ז. 320732522

 

המשיב

הנאשם

עופר כהן (סניגוריה ציבורית)

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

בשם המבקשת: רפ"ק אליהו יצחק

בשם המשיב: עו"ד עופר כהן

המשיב בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

 

 

החלטה

 

1.         בפני ערר על פי סעיף 53 ' + ב' לחוק סדר הדין הפליל סמכויות אכיפה מעצרים התשנ"ו (1996), על החלטת בית משפט השלום בחיפה מיום 21.12.04, לפיה הורתה השופטת פוקס להורות על שחרורו של החשוד ממעצר.

 

רקע בקצרה

 

2.         בתאריך 3.12.04, נעצר החשוד בחשד כי השתתף בקטטה שבעקבותיה דקר את המתלונן באמצעות סכין והלה נזקק לטיפול רפואי.

 

מעצרו של המשיב הוארך עד יום 7.12.0, לאחר שבית משפט ציין כי מחומר החקירה עולה לכאורה מעורבותו של החשוד בעבירות שיוחסו לו.

 

3.         ביום 7.12.04, נדונה בקשה שניה להארכת מעצר המשיב.

בהחלטה ממועד זה קבעה השופטת פוקס כי כנגד החשוד קיימות ראיות לכאורה המחשידות אותו בביצוע העבירה, וכי מהראיות שהובאו בפניה עולה חשש כי החשוד הינו חולה.

 

לפיכך, ובשים לב להסכמת ב"כ המשיב להארכת המעצר לצורך הפניית המשיב לבדיקה פסיכאטרית, הוארך מעצרו של המשיב עד יום 13.12.04, תוך שבית המשפט הורה על בדיקת המשיב בתנאי אישפוז לצורך "מתן חוות דעת פסיכאטרית בעניינו, אשר תקבע אם הינו חולה והאם הינו מסוגל כיום לעמוד לדין אם לאו".

 

4.         ביום 13.12.04, התקיים דיון נוסף בעניינו של המשיב ובהסכמת הצדדים, שהתקבלה נוכח מכתבו של ד"ר שיינקמן מהמרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, הוארך מעצרו של המשיב למשך 7 ימים לשם השלמת חוות דעת פסיכאטרית ובדיקת כשירותו לעמוד לדין.

 

5.         ביום 20.12.04, הוגשה לבית המשפט בקשה שלישית להארכת מעצרו של המשיב. בפתח הדיון, שהתקיים בפני השופטת פרדלסקי, הוצג בפניה מכתבה של ד"ר קולסקי יעל, פסיכיאטרית ממרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, לפיה המשיב לא יכול היה להגיע לבית המשפט מחשש שהבאתו תזיק לבריאותו הנפשית ולפיכך הדיון התקיים שלא בנוכחות המשיב. 

במהלך הדיון חזרה ב"כ המבקשת על הבקשה וביקשה להאריך את מעצרו של המשיב כדי לאפשר השלמת החקירה וקבלת חוות דעת פסיכאטרית.

 

ב"כ המבקשת הציגה לבית המשפט במהלך הדיון, מכתב נוסף של ד"ר קולסקי לפיו היא זקוקה ל-7 ימי הסתכלות נוספים לצורך גיבוש חוות הדעת.

 

ב"כ המשיב התנגד לראשונה להארכת המעצר וטען כי על אף שביום 13.12.04 הורתה השופטת פוקס על מעצרו של המשיב בתנאי אישפוז, הרי שרק ביום 19.12.04, הובא המשיב לבית החולים  טירת הכרמל לשם ביצוע הבדיקה הפסיכאטרית.

 

6.         בהתאם, קבעה השופטת פדלסקי כי מאחר ובפתח הדיון היא לא היתה מודעת לכך שמדובר בהארכת מעצר שלישית, היא הורתה על קיום הדיון בהעדר המשיב. אולם עתה סבורה היא כי מן הראוי לשמוע את הדיון בנוכחות החשוד ולפיכך הורתה על הבאתו לאלתר לבית המשפט.

 

7.         הדיון חודש מספר שעות לאחר מכן, תוך שהצדדים חזרו על הנאמר לעיל.

 

בתום הדיון קבע בית המשפט בהחלטתו כי כל עוד לא התקבלה חוות דעת פסיכאטרית, ממילא לא הסתיימה החקירה, שכן בדיקה פסיכאטרית הינה חלק מפעולות חקירה. יחד עם זאת, קבעה השופטת כי אין מקום לבצע את הבדיקה הפסיכאטרית בתנאי אישפוז לתקופה של 7 ימים בהתאם לבקשת הרופא, ויש להשלים את עריכת חוות הדעת עד למחרת היום.

 

לפיכך,  האריכה השופטת פרדלסקי את מעצרו של המשיב ביממה, היינו עד ליום 21.12.04. 

 

8.         חשוב לציין כי בהחלטתה ציינה השופטת פרדלסקי כי העצור הינו חולה וכי מצבו מצריך אישפוז. עוד הורתה השופטת בהחלטתה להפנות את ההחלטה למפקד מרחב חיפה כדי לבדוק מדוע החלטת בית המשפט מיום 13.12.04, מולאה רק ביום 19.12.04.

 

9.         למחרת היום, היינו ביום  21.12.04, הובא המשיב פעם נוספת להארכת מעצרו, שכן המבקשת טענה כי במספר השעות שחלף בין הדיון בהארכת המעצר הרביעית עד להארכת המעצר החמישית, לא היה סיפק בידי בית החולים להשלים את חוות הדעת וכי נדרשים מספר ימים נוספים.

 

השופטת פוקס, בפניה התקיים הדיון, דחתה את בקשת המבקשת להארכת המעצר וקבעה כי המשיב ישוחרר בתנאים מגבילים.

 

טענות הצדדים

 

10.        לטענת המדינה, מאחר ועדיין קיימת מסוכנות רבה מצד המשיב ומאחר ופעולות החקירה טרם הסתיימו, שכן טרם התקבלה חוות דעת פסיכטארית מן הראוי להורות על מעצרו של המשיב למשך 5 ימים נוספים כדי לאפשר גיבוש חוות דעת פסיכאטרית.

 

לטענת המשיב, יש לדחות את הערר שכן, מיום מעצרו של המשיב עד היום ניתן היה לסיים את עריכת חוות הדעת הפסיכאטרית ורק בשל טעות או מחדל של המדינה לא הסתייע הדבר ואין להטיל כשל זה על שכמו של המשיב. 

 

עוד טען המשיב כי החקירה בעניינו הסתיימה ודי בכך כדי להורות על שחרורו.

 

דיון

 

11.        לאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים וענייתי בכל החומר שהומצא לעיוני, שוכנעתי כי דין הערר להתקבל.

 

אכן, אין ספק כי ארעה טעות מצערת בכך שבין יום 13.12.04 ועד יום 19.12.04, לא הופנה המשיב לבדיקה בבית החולים ואולם אין בכך כדי להתגבר על האינטרס הציבורי בהשלמת החקירה ובקבלת חוות דעת פסיכאטרית בדבר מצבו של המשיב.

 

יודגש כי הארכת מעצרו של המשיב מלכתחילה, נעשתה בהסכמה וזאת נוכח מצבו הנפשי של המשיב, אשר מזה זמן מה מטופל בכדורים ונמצא במעקב פסיכאטרי.

 

12.        גם השופטת פרדלסקי בהחלטתה מיום 20.12.04, סברה כי מצבו של המשיב אינו טוב וכי הוא נזקק לאשפוז ולפיכך הורתה על השלמת חוות הדעת הפסיכאטרית. יחד עם זאת, פרק הזמן שבו הוארך מעצרו של המשיב על ידי השופטת פדלסקי לא איפשר לבית החולים להשלים את חוות דעתו. אין כל ספק כי מספר השעות שחלפו בין החלטתה של השופטת פדלסקי לבין מועד סיום המעצר כפי שנקבע על ידה, לא איפשר את השלמת חוות הדעת.

 

אכן יתכן ומן הראוי היה להגיש ערר כבר בשלב זה ואולם אין לחסום את המדינה רק כך שלא הוגש על ידה ערר לאחר החלטת השופטת פדלסקי.

 

13.        אני סבורה כי נוכח העבירה החמורה בה נחשד המשיב, מצבו הרפואי, היותו מצוי במעקב פסיכאטרי ומטופל בכדורים, הסכמתו מלכתחילה למעצר בתנאי אישפוז עד למתן חוות דעת פסיכאטרית בעניינו, וכן נוכח האמור בחומר הרפואי שהוצג לעיוני, לפיו נדרש מספר ימים נוספים לצורך השלמת חוות הדעת הפסיכאטרית יש להורות על המשך מעצרו של המשיב כדי לאפשר השלמת חקירה. לפיכך אני מורה על הארכת מעצרו עד ליום 26.12.04 בשעה 14.00.

 

המעצר יהיה בתנאי אישפוז.

 

אני מורה לרופאי בית החולים טירת הכרמל לעשות כל מאמץ לסיים את בדיקת המשיב ומתן חוות הדעת תוך תקופה זו.

 

            אני מורה לליווי לקחת את המשיב ישירות מבית המשפט לבית החולים טירה באופן מיידי, מיד בתום הדיון.

 

ניתנה היום י' בטבת, תשס"ה (22 בדצמבר 2004) במעמד הצדדים.

 

 

יעל וילנר, שופטת

קלדנית: חנה אוחנה