13

 

   

בתי המשפט

 

עפ 007322/04

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע

 

 

 

כב' הנשיא י. פלפל - אב"ד

כב' השופט נ. הנדל

כב' השופט י. אלון

בפני:

 

 

 

 

 ביטון משה

המערער:

 

 

 

 

 

   נ ג ד

 

  

 

מדינת ישראל

המשיבה:

 

 

 

 

 

החלטה

 

1.                  ביום 04.07.05 הוגש ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום באשדוד – ת.פ. 1150/01 (כב' הש' ש. חמדני). בית משפט קמא הרשיע את המערער בביצוע עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה ובניגוד לחוק ערך מוסף. כמו כן גזר בית משפט קמא על המערער עונש מאסר של 9 חודשים בפועל, 12חודשים מע"ת וקנס של 50,000 ₪.

 

2.                  בדיון שהתקיים ביום 22.12.04 הובא לידיעת ביהמ"ש, כי המערער אושפז במחלקה סגורה בבית החולים "טירת הכרמל". בהחלטה שניתנה במועד הנ"ל הורנו לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוו"ד מעודכנת על המערער ואשר בה יבחן את יכולתו של המערער לעמוד לדין.

 

3.                  ביום 03.02.05 שלח, ד"ר ד. אנוך – הפסיכיאטר המחוזי, מחוז חיפה, הודעה לביהמ"ש לפיה הוא ממליץ ליתן צו הסתכלות בתנאי אישפוז על מנת שניתן יהיה ליתן חוו"ד על המערער.

בדיון שהתקיים ביום 09.02.05 הוצא למערער צו הסתכלות בתנאי אשפוז לביצוע במרכז לבריאות הנפש – בית חולים "שער מנשה" וזאת בהסכמת המערער ובא כוחו. המשך הדיון נקבע ליום 20.04.05.

 

4.                  ביום 17.02.05 הגיש ב"כ המערער בקשה לשחרר את המערער מהמרכז לבריאות הנפש ולהתיר את איבחונו שלא בתנאי אשפוז. לאור תגובתו של הפסיכיאטר המחוזי לבקשה הגיעו הצדדים להסכמה ובהחלטה שניתנה על ידי כב' הש' זלוצובר, ביום 27.02.05 נקבע, כי המערער ישוחרר ואיבחונו הפסיכיאטרי יעשה במסגרת צו הסתכלות אמבולטורי.

 

5.                  לאחר שחוות הדעת אשר נערכה בעניינו של המערער הוגשה ביום 19.04.05 התקיים דיון ובו הורנו להחזיר את עניינו של המערער לרופאים שחתמו על חוות הדעת על מנת שיבחנו את שאלת כשירותו של המערער לעמוד לדין כיום.

 

6.                  ביום 25.05.05 נשלחה השלמה לחוות הדעת ובה נכתב, כי "לא היתה כל עדות למצב פסיכוטי חריף ... על כן אין מניעה מבחינה זו להעמידו לדין".

 

7.                  בדיון שהתקיים ביום 01.06.05 עמד בא כוח המערער על טענתו, כי המערער אינו כשיר לעמוד לדין, כאשר בידיו מס' חוות דעת רפואיות המאשרות את טענתו.

 

בהמשך להצעת ביהמ"ש הסכימו הצדדים, כי ביהמ"ש ימנה שלושה פסיכיאטרים, אשר יבחנו את שאלת כשירותו של המערער לעמוד לדין וזאת לאור חוות הדעת הסותרות.

 

8.                  פנינו לד"ר פוקס – הפסיכיאטר המחוזי, מחוז הדרום, על מנת שיציע הרכב של שלושה פסיכיאטרים לבדיקת המערער.

ד"ר פוקס הציע הרכב בראשותו ובשיתוף ד"ר גריסרו נמרוד וד"ר גריגורי רוטמן.

 

אשר על אנו מחליטים למנות את הרכב הפסיכיאטרים – ד"ר פוקס, ד"ר נמרוד וד"ר רוטמן (להלן: "הועדה הפסיכיאטרית") על מנת שיגישו חוות דעת רפואית בעניינו של המערער אשר תבחן האם המערער כשיר לעמוד לדין כיום וכן האם היה הוא כשיר לעמוד לדין בזמן שהתקיים ההליך בפני בית משפט קמא בת.פ. 1150/01.

חוות הדעת תוגש לביהמ"ש עד ליום 01.09.05.

חברי הועדה הפסיכיאטרית יהיו רשאים להחליט אם לאשפז את המערער לצורכי איבחון.

באי כוח הצדדים יעבירו לד"ר פוקס, תוך שבוע ימים מהיום, עותקים מכל חוות הדעת הפסיכיאטריות והמסמכים שבידם הנוגעים למצבו הנפשי של המערער.

כל צד יעביר למשנהו עותקים מחוות הדעת והמסמכים הרפואיים שהוגשו לראש הועדה הפסיכיאטרית – ד"ר פוקס.

בשל קוצר הזמן אנו מבטלים את הישיבה הקבועה ליום 13.07.05.

הישיבה הבאה תתקיים ביום 07.09.05.

 

כמו כן אנו מחליטים, כי עם קבלת חוות הדעת לא יהיו הצדדים רשאים להביא חוות דעת נגדיות או לנסות לסתור את חוות הדעת וממצאיי חוות הדעת שתוגש יחייבו את שני הצדדים.

במידה וידרש מימון לשם קבלת חוות הדעת המדינה היא זו שתישא בעלויות.

 

            המזכירות תשלח עותקים מהחלטה זו לבאי כוח הצדדים ולד"ר פוקס.

 

 

ניתנה היום ט"ז בסיון, תשס"ה (23 ביוני 2005) בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

 

                                                                               

י. אלון - שופט

 

נ. הנדל - שופט

 

י.פלפל – אב"ד