בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו

 

תפ"ח 1151/02

 

בפני:

כב' השופטת ב. אופיר-תום, אב"ד

כב' השופטת מרים סוקולוב

כב' השופטת תחיה שפירא

 

 

המאשימה:

מדינת ישראל

 

 

 

        נ   ג   ד

 

הנאשם:

זיו בן יוסי לוי

יליד 1973 ת.ז. 025767484

רחוב קורדוברו 11/1 תל-אביב.

 

טענו:

מטעם המאשימה - הפרקליטה גב' רות ארז (פמת"א).

הנאשם וסניגורו - עו"ד בן-יהודה.

 

גזר - דין

 

השופטת מרים סוקולוב.

 

איסור פרסום.

תיק זה דן בעבירות-מין ואחרות אותן ביצע הנאשם במתלוננת, לפיכך, ועל-מנת להגן על ענייניה של המתלוננת, אסר בית-המשפט והוא חוזר ואוסר, את פרסום שמה של המתלוננת וכל פרט העלול להביא לזיהויה.

 

(1)       הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון בעבירה נשוא כתב האישום המתוקן - מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, עבירה על סעיף 349(ב) יחד עם סעיף 345(ב)(3) לחוק העונשין התשל"ז-1977.

יצויין כי בכתב האישום המקורי יוחסו לנאשם עבירות אינוס ומעשה סדום.

 

העובדות המפורטות בכתב האישום המתוקן הן כדלקמן;

(2)       בחודש אפריל 2002 פגשה המתלוננת ילידת 1980, הסובלת מדכאון, את הנאשם בחנות הדיסקים בה עבד ובאותו ערב נפגשו השנים בביתו של הנאשם.

ב- 7.7.02 פגשה המתלוננת באקראי את הנאשם, הלכה עמו לביתו וקיימה עימו יחסי מין בהסכמתה.

ב- 14.7.02 הגיעה המתלוננת פעם נוספת לדירתו של הנאשם ואמרה לנאשם כי היא במחזור ואיננה רוצה לקיים עמו יחסי מין.

למרות זאת הוריד הנאשם בכוח ובניגוד לרצונה את מכנסיה ותחתוניה של המתלוננת השכיב אותה על המזרון וחיכך את איבר מינו באיבר מינה. המתלוננת התנגדה למעשיו, אולם הנאשם היסה את צעקותיה.

 

(3)       במסגרת הסדר טיעון הגיעו הצדדים להסכמה גם לענין העונש.

הוסכם כי הנאשם יפקיד בקופת בית המשפט סך של 30,000 ₪ - פיצוי למתלוננת.

הנאשם הפקיד סכום זה בקופת בית המשפט בטרם הוגש הסדר הטיעון לבית המשפט.

הוסכם עוד שעל הנאשם יושת עונש של שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שרות ומאסר על תנאי הולם. על פי ההסכם, באם לא תימצא לנאשם עבודת שירות על ידי הממונה, ירצה הנאשם את תקופת המאסר דנן במאסר בפועל.

 

באי כוח הצדדים עתרו לבית המשפט לאמץ את הסדר הטיעון.

ב"כ המאשימה פירטה את השיקולים שהביאו לעריכת הסדר הטיעון דנן - שנושא בחובו עונש קל לנאשם בהתחשב בחומרת העבירה ובעברו הפלילי - כאשר השיקול המרכזי היה קשיים ראיתיים רציניים. קשיים אלה התבטאו בכך שמול גרסת המתלוננת עמדה גרסת הנאשם מבלי שנמצאו לה ראיות תומכות ומחזקות לכאן או לכאן, וכאשר קיימים היו סימני שאלה גם בראיות התביעה.

התביעה גרסה כי במקרה דנן קיימת אפשרות שהמתלוננת אכן האמינה כי המעשים המיניים נשוא כתב האישום התקיימו שלא בהסכמתה, אולם הנאשם לא הבין זאת כך. מהטעמים הללו התוצאה בסופו של משפט, עלולה היתה לגרום למתלוננת סבל ונזק רב.

השיקול המרכזי של התביעה בעריכת הסדר הטיעון היה להגן על המתלוננת, כאשר כל פתרון מחמיר יותר לא היה מביא לפשרה בין הצדדים.

 

הנסיבות לחומרה

(4)       אין ספק כי העבירה בה הורשע הנאשם ונסיבות ביצועה חמורות ביותר. הנאשם לא כיבד את רצונה של המתלוננת שאמרה לו שאיננה רוצה לקיים עמו יחסי מין מאחר והיא במחזור ולמרות התנגדותה ביצע בה מעשה מגונה כמפורט לעיל.

במעשיו פגע הנאשם בגופה, בנפשה ובזכותה המוחלטת של המתלוננת לכבודה ולשלמות גופה, השפיל וביזה אותה.

אין ספק כי למתלוננת נגרם נזק נפשי כתוצאה מהתנהגותו של הנאשם.

אין זו מעורבותו הראשונה של הנאשם בפלילים. לנאשם יש הרשעות קודמות - אם כי לא בעבירות מין, אלא בעבירות רכוש, אלימות וסמים. הנאשם אף ריצה תקופה של שלוש שנים בכלא.

 

הנסיבות לקולא

(5)       הנאשם יליד 1973, עוסק בציור ובפיסול, הוא הודה בעובדות נשוא כתב האישום המתוקן והביע חרטה כנה וצער על מעשיו.

על ידי כך נחסך מהמתלוננת המעמד הקשה והטראומתי של מתן עדות בבית המשפט, לרבות עמידה בחקירה נגדית, שמטבע הדברים עלולה היתה במקרה דנן, כאשר מדובר בעדות מול עדות, להיות קשה וממושכת.

הנאשם נעצר ושוחרר ב-24.7.02 בתנאי מעצר בית מלא, ומאז במשך למעלה משנה וארבעה חודשים, הוא נמצא במעצר בית מלא ורק לאחרונה הוקלו תנאי מעצר הבית דנן.

 

(6)       כידוע, ככלל, יאשר בית המשפט הסדר טיעון אם עומד הוא בדרישות "גישת האיזון" כפי שנפסק בע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל תק-על 2002, 820:

"בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד, לבין טובת ההנאה שניתנה לנאשם מצד אחר, יכבד בית - המשפט את הסדר הטיעון. בית - המשפט ישווה לנגד עיניו, בין היתר, את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון" (פס' 24).

 

כן נפסק בע"פ 6563/02, 7086/02, 7538/02, אילינסקי ואח' נ' מדינת ישראל (לא פורסם):

"... התפיסה המקובלת גורסת שקיום קושי להוכיח את אשמתו של הנאשם מהווה שיקול שהתביעה רשאית להביאו בחשבון בהסכמתה להסדר טיעון באשר לענישתו של אותו נאשם. לכן, לא היה זה מן המידה לסטות מהסדר הטיעון המוסכם מן הנימוק שהעונש חורג מן העונש הראוי למעשים".

 

במקרה דנן העונש עליו הוסכם בין הצדדים, אכן נוטה במידה רבה לקולא, בהתייחס לחומרת העבירה, הנזק שנגרם למתלוננת ועברו הפלילי של הנאשם.

דא עקא שבנסיבות המיוחדות של המקרה שלפנינו, רף הענישה עליו הוסכם בהסדר הטיעון איננו חורג מתחום הסביר והמקובל.

 

אשר על כן לאחר ששקלנו את כל השיקולים לחומרה ולקולא כמפורט לעיל, סבורות אנו כי הסדר הטיעון עומד בדרישות "גישת האיזון" כפי שנקבעו בפסיקה ואנו מאמצות אותו.

 

(7)       אי לכך, ולאור כל האמור לעיל אנו גוזרות על הנאשם זיו בן יוסי לוי את העונשים             כדלקמן:

 

(א)       ששה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות כמפורט בחוות דעת הממונה        על עבודות השירות.

 

(ב)       18 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שהנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מהיום, עבירת מין כלשהי למעט עבירה לפי סעיף 349(א) לחוק העונשין.

 

(ג)        הנאשם יפצה את המתלוננת בסכום של 30,000 ₪. הסכום דנן אשר הופקד במזכירות בית המשפט המחוזי יועבר למתלוננת לאחר שכתובתה תומצא על ידי המאשימה.

            הפרקליטות תדאג לביצוע האמור לעיל.

(8)       הוּדעה לנאשם זכותו להגיש ערעור לבית-המשפט העליון תוך 45 יום.

 

 

ניתן והוּדע, בנוכחות התובעת, הנאשם וסניגורו, ביום, 20.01.2004.

 

 

ברכה אופיר-תום, שופטת

א  ב  "  ד

 

מרים סוקולוב, שופטת

 

תחיה שפירא, שופטת

 


הסניגור:

הנאשם מעדיף לבצע את עבודות השירות בבית אבות משען פיכמן.

 

הנאשם:

אני מעונין לבצע את עבודות השירות כמה שיותר מוקדם.

ידוע לי שעלי לעדכן את הממונה על עבודות השירות אם יהיה שינוי בכתובתי.

כתובתי היום - רח' לילינבלום 23 קומה ב' ת"א. טלפון - 275094-054.

 

החלטה

 

בהתאם לחוות הדעת הממונה מיום 15.1.04 אנו מורות לנאשם לבצע את עבודות השירות שהטלנו עליו בגזר הדין שהוקרא באוזניו זה עתה, בבית אבות משען פיכמן, אשר לשם יתייצב ביום 1.6.04 כפי שקבע הממונה בחוות דעתו האמורה.

 

מודגש, כי הנאשם התחייב לעדכן את הממונה בכל הנדרש לפי סעיף 6 לחווה"ד.

 

ויוער, רצוי ומאוד שהממונה יבחן אפשרות להקדים את תחילת תקופת עבודות השירות, תוך הימנעות מדחיית מועד תחילת עבודות אלה בחודשים ארוכים כל כך.

 

המזכירות תעביר העתק מהחלטה זו לממונה על עבודות השירות לתשומת ליבו.

 

ניתנה היום כ"ו בטבת, תשס"ד (20 בינואר 2004) במעמד הצדדים.

 

                                                                               

ברכה אופיר תום, שופטת

אב"ד

 

מרים סוקולוב, שופטת

 

תחיה שפירא, שופטת