בבית המשפט העליון

רע"פ ‎743/03

בפני:
כבוד השופטת ד' דורנר

המבקש:
טל יעקב


נ ג ד

המשיבה:
הועדה הפסיכיאטרית

בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בחיפה מיום ‎30.12.02 בע.ש. ‎944/02 שניתנה על-ידי כבוד השופט ש' ברלינר

בשם המבקש: בעצמו
בשם המשיבה: עו"ד חובב ארצי

החלטה


המבקש, הסובל ממחלת נפש, מאושפז מאז ‎4.8.98 בבית-חולים פסיכיאטרי. זאת, מכוח צו אישפוז שניתן על-ידי בית-משפט השלום בתל-אביב-יפו, בפניו הואשם המבקש בעבירות של תקיפה ואיומים. בגדר אישפוזו מורשה המבקש לצאת מעת לעת לחופשה בליווי.

בתאריך ‎9.12.02, החליטה הועדה הפסיכיאטרית כי אין מקום לשינוי סטטוס המבקש, לאחר שמצאה - על-יסוד המלצות הרופאים המטפלים - כי המבקש עודנו מסוכן ברמה בינונית לעצמו ולסביבתו. ערעורו כנגד החלטה זו נדחה על-ידי בית-המשפט המחוזי בחיפה.

מכאן הבקשה שבפניי למתן רשות ערעור.

לא מצאתי מקום להיעתר לה. המבקש לא הצביע על עילה להתערבות, ולגוף העניין, ההחלטה מבוססת על חוות-דעת הרופאים המטפלים.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ז' באדר א תשס"ג (‎9.2.03).

ש ו פ ט ת_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. ‎03007430_L02.doc
מרכז מידע, טל' ‎02-6750444 ; אתר אינטרנט, ‎www.court.gov.il