תום סאס: טירופי הושיע אותי, הטירוף והנישואים של ווירג'יניה וולף, פרק ראשון מספר בשלבי תרגום  |  

 

"הודתה בחוסר שליטה על דחף בענייני כספים – הוציאה 600 ₪ בקניית חולצות טריקו למשפחתה"

פורסם ב'כפיה' מס. 7, עיתון עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית (ע"ר), יולי 02'

מרים ג'רבי שבת מבת ים נ' הוועדה הפסיכיאטרית
תיק עש 1153/02 בימ"ש מחוזי ת"א
ערר על החלטת וועדה פסיכיאטרית מחוז ת"א מיום 11.7.2002 להארכת אשפוז פסיכיאטרי כפוי


(הערת מערכת)  המדור 'עילת הכליאה' יביא בקביעות תיאורי מאבק של כלואים פסיכיאטריים לזכויות האדם שלהם. רוב המקרים נדונים בבית המשפט המחוזי ת"א לפני השופט אברהם טל. מאחר והשופט אברהם טל תומך בתורת הפסיכיאטריה ופוגע בזכויות האדם [ראו כפיה מס. 6, פברואר 2002‏] מצאנו שאין טעם בציטוט פסקי הדין שלו. 

 

 

מרים ג'רבי שבח

פנינה גיא

הפסיכיאטר חגי אורן. כשהתבקש ע"י הוועדה לנמק את ה"סיכון" שבשלו הוא מבקש הארכת הוראת אשפוז כפוי לחודש השיב כי עם חזרתה מחופשה (-­כאמור גב' ג'רבי קיבלה חופשה לצאת לביתה במהלך סוף השבוע­) גב' ג'רבי "הודתה בחוסר שליטה על דחף בעניני כספים­ היא הוציאה 600 ש"ח". גב' ג'רבי הסבירה לוועדה בתגובה לכך כי מדובר בקניית חולצות טריקו למשפחתה [לגב' ג'רבי בעל, 3 ילדים בוגרים]. כשנשאל הפסיכיאטר חגי אורן בשנית על "סיכון" השיב שהעילה לבקשת הארכת האשפוז הכפוי היא "פחות נושא של מסוכנות ויותר בעיה בקושי של שליטה על דחפים. זה יכול להתחיל בקושי בשליטה על כספים ואני לא יודע איפה זה יימשך".
ראו כאן את חוות דעתו בכליאה אחרת 

 

מוגשת בזה בקשה לבית המשפט הנכבד לערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית להאריך את הוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי לחודש ימים ולקיים דיון בענינה של גב' מרים ג'רבי על מנת לשחררה לאלתר מהאישפוז הפסיכיאטרי הכפוי.

השתלשלות הארועים
1)
גב' ג'רבי הגיעה בהסכמתה לאשפוז במוסד הפסיכיאטרי 'אברבנאל' ב­2002.6.62 
2) למחרת בואה הבחינה גב' ג'רבי כי ניתן לה טיפול תרופתי לא הולם לדעתה ­ נתנה לה תרופה בשם 'סולבקס' המיועדת, לדבריה, לטיפול בשיעול. זאת בזמן שלדברי גב' ג'רבי לא היה לה כלל שיעול. עקב זאת ביקשה גב' ג'רבי לממש את זכותה כ"מאושפזת מרצון" ולהפסיק את הטיפול.
3) בתגובה ישירה לרצונה של גב' ג'רבי להפסקת הטיפול הודיעה לה הפסיכיאטרית רמניק, מספר שעות לאחר מכן, כי בשל כך בכוונתה לבקש הוצאת הוראת אשפוז כפוי נגד גב' ג'רבי.
4) הוראת אשפוז כפוי נגד גב' ג'רבי נתנה ביום 20.6.¸2. נימוקי ההוראה הם, אני מצטט, אושפזה בהסכמה ב-­20.6.62 אך במחלקה התנהגותה השתנתה. נהייתה תוקפנית מילולית ופיזית, רוגזנית. על פי פניתה של הפסיכיאטרית מרטין, החולה במצב פסיכוטי עם הפרעה בשיפוט ובבוחן המציאות וכתוצאה מהווה סיכון פיזי לעצמה ולסביבתה, סוף ציטוט.
5) בתאריך 20.•.´ התכנסה הועדה הפסיכיאטרית שדנה בענינה של גב' ג'רבי. 
5.א. גב' ג'רבי לא הגישה ערר לוועדה על הוראת האשפוז הכפוי מחוסר ידע ואי הכרת הנהלים. כמו כן גב' ג'רבי לא קיבלה כל סיוע בהצגת עמדתה בפני הוועדה. 
5.ב. פרוטוקול הוועדה מציין כי, אני מצטט, הוועדה עיינה בתיק החולה וכן במכתב של בעלה שפנה לפסיכיאטר המחוזי, סוף ציטוט.
5.ג. העתקים צילומיים ממסמכים אלו לא נתנו לגב' ג'רבי ולכן נמנעה ממנה זכות השימוע והטיעון ונפגמה יכולתה לערור כהלכה על החלטת הוועדה.
5.ד. כמו כן הוראת האשפוז הכפוי מתאריך 20.6.¸2 לא נסמכה בשום צורה שהיא על מסמכים אלו ­ דהיינו "מכתב הבעל" ו"תיק החולה", ועל כן דין מסמכים אלו להידחות.
5.ה. נימוקי הוועדה הפסיכיאטרית מתאריך 20.•.´ להארכת הוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי אינן מפרטות כל ראיה עובדתית לקיום סיכון ממשי מיידי לגב' ג'רבי או לזולתה. נאמר שם, אני מצטט, מבצעת פעולות המסכנות אותה וגם את זולתה, סוף ציטוט. לו אכן היו עדויות ל"פעולות" אלו היה על הוועדה לצרפן לפרוטוקול ולצטט מהן בהנמקה להחלטתה.
5.ו. הועדה החליטה להאריך את הוראת האשפוז הכפוי. 
5. בתאריך 20.•.5 קיבלה גב' ג'רבי רשות לצאת לחופשה לביתה עד לתאריך 20.•.•
6. בתאריך 20.•.¹ פנתה גב' ג'רבי ל'עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית (ע"ר)' בבקשה כי נעזור לה להציג את עמדתה בישיבת הוועדה הפסיכיאטרית בתאריך 20.•.±±
7. בתאריך 20.•.0± שוגר בפקס ערר על הוראת האשפוז הכפוי והחלטת הוועדה (מתאריך 20.•.´). ­רצ"ב הערר ואישור שיגור פקס.
8. בתאריך 20.•.±± התכנסה הוועדה הפסיכיאטרית בראשות המשפטנית פנינה גיא מפרקליטות מחוז ת"א כדי לדון בבקשה להארכת האשפוז הכפוי בחודש.
8.א. הוועדה שמעה את עדותו של פסיכיאטר ממחלקה 6ב' על כך שגב' ג'רבי, אני מצטט, במחלקה מסתובבת הרבה, רוגזנית, סוף ציטוט. כמו כן ציין הפסיכיאטר כי "אין כל אלימות פיזית בהתנהגותה של גב' ג'רבי במחלקה". לשאלת הוועדה היכן "הסיכון" בפעולותיה של גב' ג'רבי המנמק הארכת אשפוז כפוי השיב הפסיכיאטר כי עליהם לשאול על כך את מנהל המחלקה שזוהי בקשתו.
8.ב. מנהל המחלקה, הפסיכיאטר חגי אורן, שהתבקש ע"י הוועדה לנמק את ה"סיכון" שבשלו הוא מבקש הארכת הוראת אשפוז כפוי לחודש השיב כי עם חזרתה מחופשה (­כאמור גב' ג'רבי קיבלה חופשה לצאת לביתה במהלך סוף השבוע שבין 20.•.5 ויום ראשון 20.•.•­) גב' ג'רבי, אני מצטט,
"הודתה בחוסר שליטה על דחף בעניני כספים ­ היא הוציאה 600 ש"ח, סוף ציטוט. גב' ג'רבי הסבירה לוועדה בתגובה לכך כי מדובר בקניית חולצות טריקו למשפחתה [-לגב' ג'רבי בעל, 3 ילדים בוגרים, ח.א.‏]. כשנשאל מנהל מחלקה 6ב', הפסיכיאטר חגי אורן, בשנית על "סיכון" השיב שהעילה לבקשת הארכת האשפוז הכפוי היא, אני מצטט, פחות נושא של מסוכנות ויותר בעיה בקושי של שליטה על דחפים. זה יכול להתחיל בקושי בשליטה על כספים ואני לא יודע איפה זה יימשך, סוף ציטוט.
8.ג. כשנתבקש מנהל המחלקה, הפסיכיאטר חגי אורן, ע"י הוועדה לנמק את סיבת הבקשה להוצאת הוראת אשפוז כפוי של הפסיכיאטרית מרטין בתאריך 20.•.•2, זאת מאחר וגב' ג'רבי אשפזה עצמה בהסכמה, השיב, אני מצטט, הוראת האשפוז הכפוי הוצאה רק משום שגב' ג'רבי סרבה לקבל טיפול וזה [­-הוראת אשפוז כפוי, ח.א.]‏ הדבר היחיד שמאפשר לפסיכיאטרים לטפל בגב' ג'רבי, סוף ציטוט.  
9. הוועדה הפסיכיאטרית בראשות המשפטנית פנינה גיא מפרקליטות מחוז ת"א החליטה להאריך בחודש את הוראת האשפוז הכפוי של גב' ג'רבי. 

נימוקים שבתוכן: 
1) אין בידי המוסד הפסיכיאטרי 'אברבנאל' כל ראיה לכאורה המעידה כי גב' מרים ג'רבי שבח סיכנה את עצמה או זולתה סיכון ממשי מיידי בזמן שקדם לאשפוזה הפסיכיאטרי הכפוי הנוכחי. 
1.א) החוק מדבר על סיכון ממשי מידיי כנימוק לאשפוז פסיכיאטרי כפוי. כל עדות לקיומו של סיכון מסוג זה לא נמצאת בהוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי מתאריך 20.6.¸2. 
1.ב) השעות שחלפו מאז הודיעה גב' ג'רבי על רצונה להפסקת הטיפול ועד להודעת הפסיכיאטרית רמניק על הוצאת הוראת אשפוז פסיכיאטרי כפוי מעידות גם הן שאין בנמצא כל בסיס לנימוק על פי החוק בדבר סיכון ממשי מיידי. 
1.ג) גם האמור בהוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי מתאריך 20.6.¸2, דהיינו "נהייתה תוקפנית מילולית ופיזית" אינו מפרט עובדתית מהי "תוקפנות פיזית" זו. גב' ג'רבי מכחישה לחלוטין כל טיעון של "תוקפנות פיזית" מצידה ורואה באמירה זו "הוצאת דיבה" מצד הפסיכיאטרית מרטין.
1.ד) נימוקי הוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי מתאריך 20.6.¸2 הם נסיון "לחנך מחדש" את גב' ג'רבי ולהעניש אותה על עמדתה המנוגדת לעמדת הפסיכיאטרים. בהוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי לא הוצגה כל ראיה עובדתית לקיום סיכון ממשי מיידי מצד גב' ג'רבי לעצמה או לזולתה.
1.ה) נימוקי הוועדה הפסיכיאטרית מתאריך 20.•.´ אינן מפרטות כל ראיה עובדתית לקיום סיכון ממשי מיידי לגב' ג'רבי או לזולתה. נאמר שם "מבצעת פעולות המסכנות אותה וגם את זולתה". לו אכן היו עדויות לפעולות אלו היה על הוועדה לצרפן לפרוטוקול ולצטט מהן בהחלטתה.
1.ו) העדויות שנשמעו בוועדה הפסיכיאטרית מתאריך 20.•.• אינן מפרטות כל ראיה עובדתית לקיום סיכון ממשי מיידי המנמק הארכת הוראת אשפוז כפוי. 
1.ז) עדותו של מנהל מחלקת 6ב' ב'אברבנאל', הפסיכיאטר חגי אורן, על כך שגב' ג'רבי הודתה בפניו על  "חוסר שליטה על דחף בעניני כספים" בעת חופשתה מאשפוזה הפסיכיאטרי הכפוי בסוף השבוע של 20.•.6­5 אינה מעידה על קיום סיכון ממשי מיידי לעצמה או לזולתה. 
1.ח) כמו כן, בעדותו בפני הוועדה אישר מנהל המחלקה, הפסיכיאטר חגי אורן, את האמור לעיל בסעיף 1.ד) דהיינו כי הוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי הוצאה אך ורק בשל עמדתה של גב' ג'רבי הנוגדת לעמדת הפסיכיאטרים. 
1.ט) גם בעדותו לפני הוועדה של הפסיכיאטר הודגשה העובדה כי אין בהתנהגותה של גב' ג'רבי במחלקה "תוקפנות פיזית". אמירתו שהתנהגותה של גב' ג'רבי במחלקה היא "רוגזנית" אינה מעידה על קיום סיכון ממשי מיידי מצד גב' ג'רבי לעצמה או לזולתה.
2. בנוסף לכך הטיפול התרופתי הניתן לגב' ג'רבי בכפייה ­ סם פסיכיאטרי בשם "איטומין" ­ גורם לה נזק פיזי ונפשי רב. כתוצאה מנטילת הסם גב' ג'רבי מאבדת את שיווי משקלה ונתקלת תוך כדי הליכה בקירות. במקרה אחר גב' ג'רבי כמעט "בלעה" את לשונה והיה צורך בפעולה שתוציא את
שינייה התותבות כדי לסייע לה. כמו כן נטילת הסם הפסיכיאטרי מביאה לגירוי שלפוחית השתן, דבר הגורם לגב' ג'רבי להשתין בבגדיה, ובכך נגרם לה ביזוי והשפלת כבודה כאדם. הסם גם גורם לה להירדם בשעות הפעילות ­ דבר שמאלץ אותה להפסיד פעילויות ב'ריפוי בעיסוק', עובדה שלדבריה מנוצלת בידי הצוות הפסיכיאטרי לטעון לכך שגב' ג'רבי "אינה משתפת פעולה".
3. שעל כן אנו פונים לבית המשפט הנכבד בבקשה לערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית בראשות המשפטנית פנינה גיא מפרקליטות מחוז ת"א מתאריך 20.•.±± להאריך את הוראת האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי לחודש ימים, ולקיים דיון בענינה של גב' מרים ג'רבי שבח על מנת לשחררה לאלתר מהאישפוז הפסיכיאטרי הכפוי. 
חגי אביאל
עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

  


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
כל הזכויות שמורות עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית (ע"ר) ©
[חזור למעלה]          [הוספה למועדפים]          [מפת האתר]          [יצירת קשר]
עיצוב וביצוע: חיפושית מולטימידיה
לייבסיטי - בניית אתרים