תום סאס: טירופי הושיע אותי, הטירוף והנישואים של ווירג'יניה וולף, פרק ראשון מספר בשלבי תרגום  |  
        יעדי העמותה
שיקום הכבוד, והחירות של הכלוא הפסיכיאטרי
פעילות עם ארגוני חו"ל
קידום זכויות אדם ברוח היהדות
דיווח על הפרות זכויות האדם
הסברה על העוול בכליאת חפים מפשע ומהות התיוג חולה נפש
יזום תביעות משפטיות
 





 

היסטוריה עד  1948
זהירות! מאמר מגמתי של פסיכיאטר ישראלי 
Psychiatry during the Nazi era: ethical lessons for the modern professional
by Rael D Strous
by Thomas Foth
Killing by starvation in the institutions and other previous crimes of psychiatry
by Ernst Klee
Book review of Foucaults "Madness and Civilization"
by Edgar Z. Friedenberg
The Dispositive of Psychiatry
by Gerburg Treusch-Dieter
by Warren T. Reich
Stanislaw Lem - Obituary
Author of the first novel based on the medical mass murder

by René Talbot
מקראה (באנגלית) של כפייה פסיכיאטרית
Mad History Reader

The Electroshock Quotationary
Leonard Roy Frank, Editor
היסטוריה 48-2002

Talking back to Psychiatry: Resistant identities in the psychiatric consumer / survivor / ex-patient movement
by Linda Joy Morrison

by David Pilgrim and Anne Rogers
נגד המודל הביו-רפואי
Psychiatry and the Dominance of the Bio-medical Model
by John Cooper
Mental Disorders are not Diseases
by Thomas S. Szasz
Medicating Normality: The Psychiatric Colonization of Childhood
by Antony Black
The Neurosciences, Prescription Privileges, and A Little Bit of Sugar Still Don’t Make The Medicine Go Down
by Patrick B. Kavanaugh, Ph.D.
The Myth of the Reliability of DSM
by Stuart A. Kirk & Herb Kutchins
by René Talbot
ביקורת הפסיכיאטריה
by Thomas S. Szasz 1960
תרגום עברי
by Ron Leifer
by Thomas S. Szasz
by Thomas S. Szasz
by Joanna Moncrieff
by Thomas S. Szasz
Martial metaphors and medical justice: Implications for law, crime, and deviance
by Bruce A. Arrigo
by Thomas S. Szasz and George Alexander
by Richard Gosden

Whores of the
Court

by Margaret
Hagen
מה לעשות?
by René Talbot

 

דף הבית >> דיסידנט
 

 גלריה
 דיסידנט,
 ברלין

 תל אביב

ניתן לראות עבודות ב:                                                         

 

 

נאופוס רמירז פיגוארואה, ונקובר

ניתן לראות עבודות ב:
http://www.gachet.org
artists/current.php?msg=artist&sub=current

 

דיאנה ת'ורן, ונקובר

ניתן לראות עבודות ב:

http://www.gachet.org
artists/current.php?msg=artist&sub=current

 
  קלסי ווב, ונקובר                                                                   

ניתן לראות עבודות ב:
http://www.gachet.org
artists/current.php?msg=artist&sub=current

   
 
   
 

   
 
   
 
   
 
 





 

 

אמנות דיסידנטית מהי
פרויקט אמנות דיסידנטית הוא חלק נוסף בפעילות הפוליטית השוטפת של עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית. מטרתנו בפרויקט היא ניכוס, כחלק מהמורשת של הכלואים הפסיכיאטריים, מה שהפסיכיאטרים מנסים באמצעותו לבזות לפגוע בכלואים: אמנות הנוצרת בידי מה שמקדמי רעיון מערכת בריאות הנפש מכנים "חולי נפש" ואנו מכנים אמנים דיסידנטיים, כלומר אמנים שנרדפו בשל אמונותיהם, מחשבותיהם, מיניותם וכו' בידי המדינה באמצעות כלי הדיכוי של הכפייה הפסיכיאטרית ונכלאו במתקני כליאה פסיכיאטרים בשל סיבות אלו. האידיאולוגיה הגזענית ביולוגית שבבסיס הפסיכיאטריה משמשת להשפלה ודה-הומניזציה של אותם אמנים, ע"י הדיבה הרפואית של "מחלה", בהתייחסותה ליצירותיהם כלתיקי מחלה פסיכיאטריים, ופתלוגיזציה של אמנותם בראייתה כ-"סימן למחלה", ו-"תוצר מוח פגום ביולוגית". אנו מאמינים כי פרויקט זה ישיב לאמנים הדיסידנטים את כבודם כבני אדם. מטרתנו לעזור לאמן להתגבר על ההתנכרות לעצמו בשל הסטיגמה הביולוגית הגזענית הפסיכיאטרית של "חולה" שנכפתה עליו ולהשיב לו את עצם הסטאטוס של  אדם שהפסיכיאטריה שוללת ממנו.
האמנים יציגו את אמנותם חופשייה מהדיבה הביולוגית -גזענית- רפואית של "אמנות חולי נפש" ותחת המינוח הפוליטי האסרטיבי אמנות דיסידנטית ובכך יאמצו לחייהם מחדש את כליאתם הפסיכיאטרית על כל מוראותיה ונזקיה וינכסו את מורשתם האמנותית.בכך נעזור לאמנים להתגבר על ההתנכרות לעצמם בשל הסטיגמה הביולוגית -
 הגזענית הפסיכיאטרית של "חולה" שנכפתה עליהם ונפעל לשיקום כבוד האדם של האמן הדיסידנט-הכלוא הפסיכיאטרי, נשיב לו את עצם הסטאטוס של  "אדם" שהפסיכיאטריה שוללת ממנו. מטרתנו היא יצירת מקום קבוע - גלריה - להצגת ופרסום יצירות של אמנות דיסידנטית בתחומים שונים, הזמנת יצירות מאמנים דיסידנטיים וכתיבה עליהן, וקישור האמנים עם גלריות דומות בחו"ל כדי ליצור שוק ליצירותיהם