תום סאס: טירופי הושיע אותי, הטירוף והנישואים של ווירג'יניה וולף, פרק ראשון מספר בשלבי תרגום  |  
 

 

 

ספרית פסקי הדין מחולקת לשתי קטגוריות
האחת מורכבת מפסקי דין אשר חברי עמותה כלואים פסיכיאטריים יכולים להתבסס על הטיעונים שהועלו בהם בהליך משפטי, כנגד כליאה פסיכיאטרית, ובתביעת נזיקין השניה תנסה לתת תמונה מקיפה ככל שניתן על השימוש הנרחב שעושה מערכת המשפט בפיקציה המשפטית ובדיבה הרפואית של "מחלת נפש" ותראה כי מדובר בהזניה הדדית בשיתוף פעולה ובהסכמת 2 הצדדים (פסיכיאטריה-בית משפט) של כללי המשפט לצרכי פיקוח חברתי, וכמובן בחשיפת תוכני מחשבה הגזעניים המאפיינים הן את האליטה והן את הציבור
*אבות הפסול: לבחון האם פעל על הנאשם לחץ פנימי או חיצוני אשר
בעטיו איבד את היכולת לשלוט ברצונו וההודעה שמסר לא ניתנה מרצונו החופשי
*אימוץ: ההורים מאובחנים כסובלים מסכיזופרניה כרונית
*העדר הקנטור כמרכיב הכולל שני יסודות במצטבר יסוד סובייקטיבי ויסוד אובייקטיבי *הסובל מהפרעות אישיות ומהתפרצויות
על רקע שימוש ממושך בסמים הזקוק
לטיפול נפשי וכי המשך החזקתו במעצר
בתנאים רגילים עלול לגרום נזק לבריאותו הנפשית
*אמירה כלפי נמצא בטיפול נפשי אתה נוסע לבית משוגעים: לשון הרע  *חלק מההגנה העיד פסיכולוג כי טיפוס מניפולטיבי ואף
שאינו סובל ממחלת נפש בעל הפרעת אישיות חמורה
*אני חולה נפש שומר על זכות השתיקה *אבחונו הפסיכיאטרי של המערער מלמד על כי חוסר יכולתו
להפנים את אחריותו למעשיו ולגלות אמפתיה וצער כלפי
משפחת הקורבן נובעים ממגבלות מנטליות ושכליות המאפיינות אותו
*איתור ההתנהגות המינימאלית הדרושה
להתהוות נסיון פלילי
*אובחן כסובל מסכיזופרניה פרנאוידית
*בדיקת המסוכנות *אחראי וכשיר לדין קיומה של מחלת
נפש כרונית משפיעה על יכולת להוכיח
יסוד נפשי לרצח
*בדיקת המסוכנות מחייבת בחינת שני
היבטים
*איבחון פסיכולוגי שנעשה לסוכן על ידי
המשטרה בטרם ההתקשרות עימו
*בדרך כלל לא ניתן לבסס את
הוכחת היסוד הנפשי על ראיות ישירות
*אין חולק, וכך עולה מעדותו, כי הנאשם,
המטופל בתרופות אנטי דיכאוניות ונמצא
במעקב פסיכיאטרי קבוע, התאהב במתלוננת
כמעט מיום שפגש בה לראשונה ואהבתו זו
העבירה אותו על דעת
*אין בוחנים מה היה במוחו של הנאשם אלא מה צריך היה להיות במוחו *אין למצות עמו את הדין, הואיל והוא
סובל מליקוי נפשי משמעותי
*אין לראות בתובעת כמי שנפגעה מן הפירסום *אין מחלוקת בין הצדדים בדבר מחלתו
של המערער הידועה גם כמאניה דפרסיה
*הביטוי שלא בהסכמתה החופשית הדגיש
את ההיבט הפנימי של רצון האישה אף
שברור כי על רצונה והסכמתה של האישה
יש ללמוד על דרך גילויים חיצוניים
*אין ספק שמדובר באדם עם הפרעת אישיות,
ואני סבור שיש בכך להקל עימו במעט בענישה
*אך בנס יצא המתלונן מכלל סכנה, אולם ברור שיש השלכות רפואיות
כתוצאה מהתקיפה והוא לא יחזור להיות אדם כשיר כפי שהיה לפני
הארוע גם אם לפני כן נזקק ללא קשר לארוע לטיפולים נפשיים
*אין ראיות לכאורה להוכחת ההאשמות;
בין היתר,בשל הסתירות בין עדויותיהם
של שני מעורבים אחרים בפרשה, הליקויים
הנפשיים שבהם הם לוקים
*אכיפה בררנית *אינו מפגר מגלה התנהגות אנטי
סוציאלית על רקע הפרעת אישיות
אין עדות למחלת נפש
*בבקשתו טען בכ הנאשם כי הסכמתו
למתן צו האשפוז ניתנה בטעות
*אישיותו של הנאשם חיובית אלא
שמצבו הנפשי בכי רע הריהו כמי
שלקה בנפשו הגם שאיננו נכנס
לגדרם של הלוקים בנפשם כהגדרתם בחוק
*שפיכת כמות זעירה של מים על שכנה כשהדבר לא גרם לשום פגיעה ממשית מתאימה לסווג של זוטי דברים *אישפוז לצורך הסתכלות מתבסס
על סעיף 17 לחוקצונזר לבקשת הנאשם
*שאלת הרלוונטיות של חומר רפואי או פסיכיאטרי או כל חומר
הנוגע למצבו הנפשי של עד או לעברו
*אישפוזים פסיכיאטרים נקבע שאינה
חולה שנסיבות גידולה גרם לה להפרעות
התנהגות חמורות
*רצח בכוונה תחילה – יסודות העבירה *אם בימש היה מטיל עליו מאסר בפועל
מה הרלוונטיות של זה כאשר לאדם
יש בעיות נפשיות
*פיצוי לנאשם שזוכה *אמר לי אני ארצח אותו, מה אני אשב
שנתיים, שלוש פסיכיאטרים מה אני אשב
*כפי שהאדם אינו חד מימדי כך אין הוא חד מניעי *אנו קובעים שאינו סובל ממחלת נפש
והוא אחראי למעשיו עשה את שעשה
מתוך אמונה דתית קיצונית ופנטית
*חוות-דעת פסיכיאטרית שאינה מתיישבת
עם ממצאי הכרעת-הדין
כלל ועיקר
*אני בדעה שהתובע סובל מאלמנטים של
תסמונת נפשית פוסט טראומתית על רקע
בעיה אישיותית עם מרכיב לא מבוטל של
הגזמה ונסיון להפקת תמלוגים
*קולט הביטוי הוא עצמו המאוים ואין
צורך שהאיום יגיע לאוזניו של מושא
האיום כדי שתתקיים עבירת איומים
*אף שאין לו רישום פלילי קודם מסוכנותו
מתבהרת, מעבר לנסיבות הארוע,
כשניסה לשים קץ לחייו בגינו אף נזקק
לטיפול פסיכיאטרי
*פיצויים בגין פגיעות באינטרסים לא
מוחשיים כגון הפגיעה בכבודו
וחירותו של אדם הטבועה בעצם אישפוזו בכפייה
 
*אף שמחלתה של המבקשת אינה פוטרת אותה
מאחריות למעשה מחמת אי שפיות קיים ספק
סביר אם גמלה בלבה ההחלטה להמית
*עבירה של איומים *אשר למתלוננת, המדובר במי שסובלת
לדבריה מבעיות נפשיות ונוטלת תרופות
*רצח בכוונה תחילה - הלכה ומעשה *אשתו סובלת מבעיות נפשיות הנובעות,
לדבריו, עקב הסתבכותו עם החוק בתיק זה
*השוויון הוא ערך על הפגיעה בו פוגעת בזהות
העצמית של האדם הפגיעה בשוויון פוגעת
גם בערך חברתי כללי
*בא כוח המשיב טוען כי בית המשפט
המחוזי הורה על בדיקה נוספת של מרשו
על ידי הפסיכיאטר המחוזי בדיקה זו כדי
לשפוך אור על בעיות זיכרון של המשיב,
רמת האינטילגנציה שלו, יכולתו לעמוד לדין ונכונות
*העדר הקנטור כמרכיב הכולל שני יסודות במצטבר
יסוד סובייקטיבי ויסוד אובייקטיבי
*בא כוחו הודיע כי חלה התדרדרות רצינית
במצבו הנפשי ואני מבקש שיעבור בדיקה
פסיכיאטרית ואף בכפיה אצל הפסיכיאטרית
המחוזי
*הסכמת הקורבן אינה מעלה ואינה מורידה *בא-כוח המערער טען הביע הסכמה
לפנות לטיפול
*הנאשם לא הודה בעבירות לפיכך לא
הייתה אפשרות לבצע הערכת מסוכנות
ולהפנות הנאשם לטיפול בתחום עבריינות המין
*באת כוח המערערת, שייצגה אותה
מטעם הסנגוריה הציבורית, טענה בפנינו
כי נסיבותיה המיוחדות של פרשה זו אם
שהמיתהאתבנהבעתשסבלהמהפרעה
נפשיתחמורהשהשפיעהעלמעשיה
– מחייבותהתחשבות
*התערבות בית המשפט בממצאיו של
מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט
*באת כח המאשימה הוסיפה וטענה
כי אין זה מתקבל על הדעת שהנאשם
ישלוף את בעיית האלכוהול שלו ובגין
הצורך לשקמו הימנה יקבל הנחה או
התחשבות מופלגת בענישה
*לוח הזמנים והראיות החיצוניות הפריכו כל
אפשרות מצב פסיכוטי בבצוע העבירות
*בבחינה פסיכיאטרית שנעשתה למשיב
המשיב אובחן כפדופיל עם רמת קיבוע
גבוהה לצעירים ומתבגרים
*ההקשר בו הושמה הכותרת לתצלום
עלולה להשפיל את האדם או לבזותו
דהיינו הדגש הוא על הקשר הפרסום
ולא בתוכן הכותרת לתצלום
*בהדגש סניגור מלומד כי הנאשם
מאשר תובנתו פגומה חרף המלצת
המוסדות הרפואיים על טיפול לפעמים
ממשיך בטיפול ולפעמים מפסיק
*האם התנהגות מבזה משפילה ומתעללת
כעולה בתביעה דנן מהווה
מעשה עוולה של רשלנות
*בהעדר מניעה רפואית פסיכיאטרית
להתייצבותה לא ניתן לפטור את
המבקשת מלהתייצב לדיון
*די בקליטת דברי האיום על ידי אדם
ולאו דווקא על ידי המאויים
כדי לעבור את עבירת האיומים
*בהפניית סנגור מלומד לאותה הפרעה
נפשית מינורית אך בעלת השפעה
גורפת וגורלית על הנאשם
*ביהמש העליון כבר הכיר בפגיעה
באוטונומיה של הפרט כפגיעה שמצדיקה
פיצוי
*בהתאם לחוות דעת הפסיכיאטר
אין לפטור את הנאשמת מאחריות
ווידאה ששוטר הנו יהודי שלפה
הסכין לדקור אם כי נקבע שהיא
סובלת מהפרעת אישיות גבולית
*בהקשר בו נאמרו הדברים ועל פי
מבחן האדם הסביר אין בהם כדי
להשפיל ולפגוע באופן שהמשיב
יהפוך למטרה ללעג
ובוז מצדם של הבריות
*בחד פסיכיאטרית נטען שסובלת
מליקוי נפשי הגורם לדחות טיפול
שזקוקה לו ולכן בסיכון אובדני
*נחקר במהלך אשפוזו בבאר יעקב,
שומר על זכות השתיקה
*בחוות הדעת הפסיכיאטרית
נקבע כי קרוב לוודאי שהוא
בעל קווי אישיות עם קווים
ספציפיים גבוליים נרציסיסטיים
היסטוריונים
*נאשם שטענתו חף מפשע וסרב
לעבור טיפול ואבחונ למסוכנות
– נדחת בקשתו לשחרור מוקדם
* ביצע עבירות בניגוד לפקודת מס
הכנסה בא כוח המערער טען כי
המערער אינו כשיר לעמוד לדין
כאשר בידיו מס חוות דעת רפואיות
המאשרות את טענתו
*משקבעתי, כי אין ראיות להצתה,
הצורך באשפוז, או קבלת טיפול
נפשי בשל מצב נפשי קיים, אינו
כשלעצמו בגדר עילת מעצר מוכרת
*ביקש קצין המבחן דחיית הדיון על
מנת שתיבחן מידת הנכונות והפתיחות
מצד הנאשם להתערבות טיפולית
*מסמכים רפואיים של הנאשם
אובחן הפרעות חרדה והומלץ
תרופתי אך אינו מעונין בתרופות מסוג זה
*בית המשפט עשה שימוש בחוות הדעת
הפסיכיאטרית והסיק כי התחזה לחולה
נפש והכניס עצמו למצב פסיכוטי על
אלכוהול כשהוא מצוייד בחוות דעת של
אברבאנל שאין הוא יכול לעמוד לדיון משפטי
*מטעמים השמורים עמה התנגדה
בכ המשיבים להפניית
המשיבים להסתכלות פסיכיאטרית
בתנאי מעצר
*בכ המשיב ביקש גם לשלחו לבדיקה פסיכיאטרית צונזר לבקשת הנאשם
*מושג זה של חומר חקירה אין הוא
ניתן להגדרה אלא באורח כללי
בלבד. מורי הדרך העיקריים הם
השכל הישר והענקת
הזדמנות הוגנת לסניגוריה להכין
את הגנתה 
*בכ המשיב טען כי נתן את הסכמתו למתן
צו אשפוז בהיסח הדעת
*מומחים בתחום הפסיכיאטרי
המתבקשים לבדוק בעל דין,
חייבים להיות בעלי יכולת
לקיים קשר ישיר ובלתי אמצעי עם
הנבדק, קשר שהוא תנאי לקיומה
של התרשמות מעמיקה
ומדויקת ככל הניתן
*בכ המשיב מפנה למצבו הרפואי נפשי
מצב שהוחמר מאז מעצרו עד כדי אשפוז פסיכיאטרי
*מבחנו של האיום הוא מבחן
אובייקטיבי, היינו, יש לבדוק
את השפעתם האפשרית
על האדם הרגיל ולא
לפי תחושתו הסובייקטיבית
של מי שאליו הופנו
*בכ הנאשם בטיעוניו לעונש התמקד בנסיבותיו
האישיות והמשפחתיות של הנאשם השימוש
בסמים קשים ומחלת הנפש ממנה הוא סובל
*מבחן ההתנהגות הבלתי
נסבלת של הרשות,
התנהגות שערורייתית,
שיש בה משום רדיפה, דיכוי
והתעמרות בנאשם
*בכ הנאשם מסכים להעברת הנאשם להמשך
טיפול בבית החולים הפסיכיאטרי באר יעקב
*לטענתה חוות הדעת שהגישה
ולפיה היתה בריאה אינה נכונה
שכן נערכה לאחר בדיקה של
פחות משעתיים
*בכיתה ב הומלץ על טיפול תרופתי בריטלין
לאורך השנים ועד להגיעו לגיל 18 היה הנאשם
במעקב תרופתי
*לטענת הסניגור, המשיב היה
בבדיקה פסיכיאטרית
של 5 דקות לכל היותר.
בבדיקה כזו אין אינדיקציה
למצבו של המשיב
*במסגרת שיקולי הענישה לא ניתן להתעלם
מנתוניו האישיים במובן זה שאין-מדובר
בעובד ציבור אשר החליט למעול באמון הציבור
אלא מדובר באדם שמצבו הנפשי והבריאותי
מהווה גורם מרכזי שמניע את התנהגותו
*לטענת המאשימה, אין
רלוונטיות לתיקו הפסיכיאטרי
של המנוח למותו
*במקרה דנן משקבע הפסיכיאטר המחוזי
כי בעת ביצוע העבירה הנאשם לא היה
אחראי למעשיו ואין בדעת הסניגור להוכיח
את חפותו התוצאה היא שיש לקבוע כי
הנאשם כי ביצע את העבירה של סיכון חיי
אדם בנתיב תחבורה
*לא נקבע כי הנאשם
הינו מסוכן לציבור עקב
סטיה או מסוכנות או
שאינו שולט בדחפיו
*במקרים רבים נהגים המעורבים בתאונות
קטלניות אינם דווקא עבריינים שיש צורך
לחנך אותם מחדש עקב סטייה נפשית
אנטי סוציאלית או אחרת
*כל חומר הנוגע לאישום
הוא חומר חקירה
שהנאשם זכאי לעיין בו
ולא רק נגיעה ישירה או וודאית
*בנוסף ביקשה הסניגורית לקבל שההליך
המשטרתי והמשפטי ערערו מאוד את
בריאותו הנפשית של הנאשם והוא נזקק
לאשפוז וטיפול
 
צונזר לבקשת הנאשם
*כבכל עבירה שני יסודות
לעבירת האיומים היסוד
האחד הוא יסוד המעשה
האיום כהגדרת הסעיף
המאיים על אדם בכל דרך
שהיא וכו היסוד האחר הוא היסוד הנפשי בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו
*בנוסף המשיב היה נתון שנתיים במשבר דכאוני
*חשיפתו של האיום כאשר
מרומז משתמע
בעקיפין או מוסווה
מצריכה בדיקה זהירה של
הרקע הכללי של הפרשה
אישיותם של המאיים
ושל המאוים ההיכרות
בינהם לפני האיום
*בני אדם שרוצים להשיג תועלת מחווד
פסיכיאטרית יכולים עי מניפולציה להטעות
המומחה
*חייבת לשלם את דמי
האשפוז על-פי מספר
החולים שהיא מפנה בפועל
לאשפוז ומשך
האשפוז כפי שטוענת
המדינה או על בסיס
מספר המיטות לפי תקן
המיטות המאושר
בבתי חולים וללא קשר
לאשפוז
*בניגוד לעבר עת נמצא המצב פסיכוטי
עקב מחלת נפש ממנה סובל נמצא עתה
מצב שמסוגל לעקוב אחרי ההליכים המשפטיים
הוא מבין מהו תפקיד פרקליטו ומסוגל לעזור
לו בהכנת ההגנה ולכן כשיר המשיב לעמוד לדין
*ועדת האלימות שתפקידה
לבחון את מכלול
מקורות המידע בקהילה
ולחוות את
הדעת בענין מסוכנותו
של העותר וזאת כאשר
הועדה משוחררת מלחצים
ונטולת פניות
*בעבר הועמד לדין בעבירות של שוד מעשה
מגונה בקטין תקיפת קטין וגרימת חבלה של
ממש פריצה לרכב בכוונה לגנוב וחבלה במזיד
ברכב אך נקבע כי אינו מסוגל לעמוד לדין בגין
מחלת נפש
*התפיסה החדשנית של
דיני הנזיקין מדגישה
את הפן הפסיכולוגי של
אי הצדק שחש ניזוק
בעצם הפגיעה בזכותו
אשר היא כשלעצמה
מחייבת פיצוי בשל
ההתייחסות למלוא
הפגיעה בניזוק ולא
רק לחלק הכספי שלה.
*בעברו שני אשפוזים באברבנל בשל מצבים
פסיכוטיים
*התובעת ציינה כי חווד
הפסיכיאטרית
מגמתית אינה מבוססת
על תשתית
עובדתית ראויה
*בעל הפרעת אישיות אנטיסוציאלית משתמש
לרעה בסמים לוקה במחלה סכיזואפקטיבית
עבר פלילי עשיר הוסק כי אין קשר בין המחלה
לבין המעשה וכי הוא מבדיל בין טוב לרע
*הקריטריונים למהימנות
עדות מומחה מדעי
*בפתח ההליך ביקש בכ הנאשם להפנותו
לבדיקה פסיכיאטרית לשם בדיקת כושרו
לעמוד לדין
*הקביעה מיהו המאוים
עשויה להיות
מהותית לצורך בירורו
של אישום באיומים
*בקשה לפטור מהפקדת עירבון בסך
5000₪ לטענת המבקש הוא סובל ממחלת
נפש קשה בעל נכות פסיכיאטרית בשיעור
75% ומתקיים מקצבת נכות כללית
המשולמת לו על ידי המוסד לביטוח לאומי
*אין במחלת נפש כדי
להסיר מהעד כשירות
*בקשר לנאשם1 כי הוא סובל מסכיזופרניה
פרנואידית וכי הוא נמצא במעקב פסיכיאטרי
ונוטל תרופות עוד צוין לגביו כי הוא לוקח
אחריות לביצוע העבירות בהן הודה בתיק
זה וכי הביע חרטה על התנהגותו
*אין הסתברות ממשית
לפגיעה מיידית בזולת
*בשולי החלטה זו אני סבור כי
מן הראוי ליתן למשיבה סעד
בתחום הפסיכולוגי פסיכיאטרי
*אין חבותו של בעל
תפקיד נובעת מעצם
חבותו של התאגיד
*בתאונה נגרמה לנאשם פגיעה מוחית
אורגנית וכתוצאה מכך גם פגיעה
קוגניטיבית והוא אובחן כסובל מתסמונת
פוסט-טראומטית המתבטאת גם במצבי
רוח קיצוניים
*אסיר שלא מודה *בתקופת המעצר פגע הנאשם בעצמו
וניסה לשים קץ לחייו והסתבר שלקה
במצב פסיכוטי דכאוני קשה דבר
שהביא לאשפוזו בכפייה
*אשפוז כפוי פלילי *גם אם נפלו פגמים בדרך הבאתה
של המערערת לבית החולים מלכתחילה
שלא בדרך של הוראת בדיקה לאור
מסוכנותה לסביבה איני רואה מקום
לשחררה בשל כך
*בגצ ייצוג הולם לנשים *דוד גרין פסיכולוג קליני הגיש חוות
דעת בבדיקות שערך למערער לא
הופיעו תכנים הקשורים לפעילות
מינית ולא התגלתה כל פתולוגיה
במבנה הנפשי של המערער פתולוגיה
שצריכה היתה להיות קיימת אם ביצע
*דוח מבן הוא האמצעי
המקצועי כדי לבחון מסוכנותו
*הסובל מהפרעות אישיות ומהתפרצויות
על רקע שימוש ממושך בסמים הזקוק
לטיפול נפשי וכי המשך החזקתו במעצר
בתנאים רגילים עלול לגרום נזק לבריאותו
הנפשית
*דרישת תשלום יהיה
בה משום הפליה
*חלק מההגנה העיד פסיכולוג כי טיפוס
מניפולטיבי ואף שאינו סובל ממחלת
נפש בעל הפרעת אישיות חמורה
*המחשבה הפלילית
היא כפולה ולצידה
קיימת דרישה
מחשבתית נוספת
של מטרה
*דר כהן מצאה דחף רגעי של מוות
שמקורו הזדהות עם האח לעובדה
זו יש חשיבות רבה בעת גזירת דינו
של הנאשם שכן מדובר בבעיה נפשית
פסיכולוגית ממנה סובל הנאשם
*הערכת מסוכנות
על ידי מבן בהעדר
חרטה של האסיר
*האם זכאית היא המערערת לקבל
מאת הרשויות מידע על אודות מצבה
הנפשי ועל אודות מידע שנמסר לרשויות
ואשר הוליך לבדיקתה בכפיה בידי
פסיכיאטר
*קונסטיטוציונליזציה
של המשפט בישראל
*הביאו לי לבית הסוהר פסיכיאטר
והוא קבע שאני מעורערת בנפשי
ולא כשרה לדין בעת מעשה
*ראיות לכאורה *הביע המומחה את הדעת שאין
מדובר במחשבות שווא או מצב
פסיכוטי דלוזיוני אליהן התיחס
בן ציון בחוות דעתו אלא במצב
של מועקה נפשית מצוקה כלכלית
*אסיר מסרב להודות בעבירת מין *הבקשה היא להתערבות בענישה
בשל האמור בחווהד של הפסיכיאטר
מטעמו
*אפרתי על ביח פסיכיאטרי *הגם שמדובר בנאשם הסובל מבעיות
נפשיות כפי שאלה באו לידי ביטוי
מהתנהגותו באולם ומהתבטאויותיו
הוא ביקש לייצג את עצמו
*בדיקה פסיכיאטרית האם
בגדר חקירה היא
*הד הפסיכיאטרית וטען כי הוא
סובל מהפרעת אישיות אנטי סוציאלית
*בדיקה פסיכיאטרית לשם הכנת
כתב אישום
*הדיון התמשך עד כה משהסניגור
המלומד לא השלים עם קביעת
הפסיכיאטר המחוזי ואשר לפיה
כשיר הנאשם לעמוד לדין
*במועד הרלוונטי, המערער לא היה
במצב של העדר טוטלי של הבנה
ושיפוט או ניתוק מהמציאות
*הוגשה בעניינו חווד פסיכיאטרית
השוללת קיומה של מחלת נפש
או סיפטומים פסיכוטיים או
הפרעה אפקטיבית כלשהי
*בשל התנגדות הסניגור לשלוח
את העורר לבדיקה פסיכיאטרית
*הוגשו מסמכים לגבי בתו של
הנאשם לימאי, שסובלת עדיין
מצב דיכאוני פוסטתראומטי
כתוצאה ממאסר אביה ומות אחיה
*האם יש בהתבטאויות של
בית המשפט משום עמדה
סופית היוצרת חשש ממשי
למשוא פנים
*הודאת הנאשם באה בעקבות
הסדר טיעון לפי חוות דעת
פסיכיאטרית שתקבע כי מעשיו
נובעים ממחלה נפשית המוכרת
כפירומניה וכי יש טיפול לבעייתו
*זכויות יוצרים *הועדה החליטה להעמידו
בבדיקה פסיכיאטרית וקבעה
כי יש חשש להתחזות מצידו
אך מחמת חוסר אפשרות
לשלול זאת באופן וודאי
המליצה כי יאובחן בתנאי אישפוז
*זכותם של המבקשים לקבל לידיהם
את הרשימה  שאמורים לערוך המשטרה והגופים החוקרים בשלב החקירה
*החוקר שחקר את המשיב
הפסיק גביית ההודעה
מהמשיב משום שהמשיב
ביקש שיפנו אותו לבית חולים
כיוון שהוא בלע כמות גדולה
של כדורים פסיכיאטריים
*העמותה למען מדע מוסרי חופש
מידע
*החליט הנאשם להרוג שוטר
מתוך תקווה שיירו בו וייהפך
לשאהיד כל זאת על-רקע
מחלת סכיזופרניה פרנואידית
ורצונו להתאבד
*חופש הביטוי *החשש הוא לא אך שחולי הנפש
יינזקו בנפשם ואולי גם יפגעו ביודעין
בגופם אלא אף שיפגעו באחרים בין
במי שמסרו מידע לרופא בין ברופא
עצמו ובמי שעזרו על ידו ובין בצדדים
שלישיים
*לא היה באמירה כדי לפגוע בשלווה הנפשית, הביטחון וחירות הפעולה *הטיעון לעונש בעניינוֹ של הנאשם
נדחה מעת לעת על פי בקשות
חוזרות ונִשנות מטעם בא כוחו על
מנת לערוך לו בדיקה פסיכיאטרית
במסגרת מעצרו
*לדברי עיתון הארץ רופאים ודוברים בביח לא נרתעים מלהזין את התקשורת במידע שאינו אמין ולהתפאר בהישגים *הטעים הסניגור מצבו הנפשי של
הנאשם וצורפה תעודה כי הנאשם
אובחן בעבר כחולה בסכיזופרניה
*להצגת הראיות בפני העצור ולמתן אפשרות לחקירה נגדית, כנהוג וכמקובל בהליך פלילי רגיל *הטעם לאי הגשת הערעור במועד
נעוץ במצבה הרפואי נפשי של
המבקשת על מצבה הנפשי הקשה
של המבקשת ניתן ללמוד מפסק
הדין שם צויין כי המבקשת אושפזה
בעבר בשל ניסיונות התאבדות
והיתה בטיפולים פסיכאטריים
* מהו איום *היה נתון בהשפעת שינוי
בתרופות שנטל ושקיבל
בעבר תרופות נגד דיכאון
*מחלה קונסטיטוציונאלית *המבקש אושפז באשפוז כפוי
בבית חולים גהה ושכר את
שירותי המשיב לצורך הגשת
ערעור על אשפוזו
*מניעיהן של הנאשמות היו עונשיות ולא בהכרח נבעו ממצוקה ומצרכי הגנה *המבקש טען כי הסכיזופרניה
מנעה ממנו לדאוג להגיש
ערעור במועד הקבוע בחוק
*צו אישפוז בהליך פלילי ללא הגבלה
בזמן אינו סביר ואינו מידתי
*המבקש יטול את הטיפול
לדיכוי הדחף המיני
*הכחשת המעשה אינה מונעת תמיד או בהכרח הערכה בדבר מסוכנותו של האסיר *המבקש עבר הליך טיפולי
אשר הביאו לכלל הכרה ומודעות
לטיב מעשיו ולאיסור המוסרי
החברתי והחוקי שבהם
*שאלת כשירות לא עמדה להכרעה כי איש לא העלה אותה *המבקשת צירפה מסמך של
המרפאה לבריאות הנפש על
המצוקה הנפשית בשל מעצר
הבית הממושך רחוק מביתה
*ראיה *המדובר בקטינה אשר היתה באותה
עת וגם כיום במעון לנערות במצוקה
והיא סובלת מקווי אישיות גבולית
ומטופלת בתרופות
*הפסיכיאטר המחוזי הציע לאשפזו
לבדיקות ולאבחון אך המשיב סרב
שכן לטעמו אין הוא זקוק לכך
*המוזרות של השוד מתיישבת עם
המוזרות של הנאשם נמסר לי
שהוא נבדק בדיקה פסיכיאטרית
ונקבע כשר נפשית לעמוד לדין
הסניגור אמר שבעברו התקף פסיכוטי
*התנהגות מרצון *המערער אינו חושש מן ההליך
המשפטי ומשוכנע כי יזכה ליחס
סלחני בגלל הסכיזופרניה ממנה
הוא סובל
*בדיקה פסיכיאטרית או הסתכלות בתנאי אשפוז במסגרת הליך פלילי, אינה יוצרת יחסי מטפל-מטופל *המערער אמנם החל בטיפול פרטי
הכולל טיפול הורמונאלי לדיכוי
הרצון המיני אולם הפסיקו בשלב
מסוים בשל שיקולים אישיים
*פסק דין אמריקני האוסר על טיפול תרופתי לכלוא פסיכיאטרי אם זה לא האינטרס המיטבי
(best interests) של החולה
Alaska Supreme Court's
right-to-refuse-treatment decision in Myers v. Alaska Psychiatric Institute
*המערער הינו בן 31 בסהכ
לפי תעודות רפואיות שהוצגו
לנו הינו נכה עבר ניתוח מעקפים
סובל מבעיות רפואיות ונפשיות רבות
* האשפוז גרם לעוגמת נפש במשך שנות
חייו ונפסקו פיצויים
*המערער חולה באו סי די
ולאור ניסיונו המר בנטילת
תרופות פסיכיאטריות
הוא בוחר לשתות אלכוהול
*סירוב לעבור בדיקה פסיכיאטרית *המערער חולה במחלה נפשית
הבאה לידי ביטוי בין היתר
בחוסר יכולת להפעיל את
הגפיים התחתונות
*הטלת מגבלות על אדם שנידון בבית משפט, שדינו נגזר והוא ריצה את עונשו *המערער חולה נפש סכיזופרניה
פרנואידית בהשפעת מחלתו העליב
שוטרים קרא להם בני זונה וכן
מניאקים קילל את אחד מהם והשתולל
*נזק כתוצאה מנפילה ממטה באשפוז בבית החולים  *המערער סובל מהפרעת אישיות
כנראה על רקע אורגני התקפים
קונבולסיביים בעבר הפרעת האישיות
מתבטאת ברמת יכולת תפקוד
דלה ותגובות רגשיות ילדותיות
*רוטלוי 2008 *המערער פנה בבקשה
להכרה בנכות נפשית
*טיאנו לא גילה סבלנות לנבדקת התייחס אליה בעוינות חטא כלפיה כשלא ראיין בני משפחה התעלם מנתונים שהניחה בפניו *המערערת נקלעה למצב דחק
טראומטי ולכן כחלק מהצורך
שלה לקבל מהזולת אהדה
והסכמה התחברה אל הרעים
באפיזודה חד פעמית אותה
מחקה כליל מהכרתה בהמשך
  
*פיצוי בעבור הפגיעה בזכותו של התובע לכבוד, לחירות ולחופש מכאב וסבל *המשיב אובחן כמי שאינו
סובל מפדופיליה ואינו סובל
מהפרעת אישיות אנטי סוציאלית
אך הוא זקוק לנטילת זריקות
דקהפפטיל
  
*אישיות גבולית הפרעת אישיות והיתה מאושפזת ועמדה לדין *המשיב ביקש להשתחרר למעצר
בית מלא שם יקבל טיפול תרופתי
ונפשי לדיכוי דחפיו המיניים
*החמרה בסכרת בשל
תרופות פסיכיאטריות
*המשיב נהג לאיים על המתלוננת
מעת לעת כי ידאג לאשפזה בבית
חולים לחולי נפש באר יעקב
* *המשיב פעל בהשפעת מצב נפשי
לאחר ששמע קולות אולם כשיר
לעמוד לדין
* *המשיב שהיה במצב פסיכוטי
פרנואידי עקב שימוש מופרז בסמים
* *המתלונן מסוכסך עם כל הסובבים
אותו גם אמאל מסרה גרסה דומה
לדברי שניהם המתלונן טופל
בעבר במחלקה פסיכיאטרית
* *המתלוננת סבלה בעבר, ויתכן
אף כיום, ממחלת נפש, עוד בארץ
מוצאה, והיתה מאושפזת בבתי
חולים, בין היתר במחלקות סגורות
* *המתלוננת בת 51 סכיזופרניה
פארנואידית עד לחקירה במשטרה
לא היתה בטיפול פסיכיאטרי
* *הן גם נטלו תרופה נגד מלריה
מסוג לריאם בעת ששהו בחול
נטען כי תרופה זו גורמת להזיות
מתמשכות לאחר השימוש בה
  *הנאשם אבו לטיפה נקלע
לעצבנות וכאבי ראש בטיפול
במרכז טראומה נפשית
והפרעות חרדה בהדסה
  *הנאשם אושפז בגיל 16
עקב מצב פסיכוטי ומאז
אושפז מספר פעמים חלק
מהאשפוזים נעשו בכפיה
אובחן כלוקה במחלת סכיזופרניה
ידוע על חוסר שיתוף פעולה
בנטילת הטיפול התרופתי בין האשפוזים
  *הנאשם אמר אני עמדתי על
כך להיכנס לקבוצה טיפולית
כבר עכשיו לא בשביל חופשות
  *הנאשם בחור צעיר בן 21 סובל
מגיל צעיר מבעיות נפשיות שלא
הגיעו לכדי מחלת נפש
  *הנאשם ביקש רחמים על
ילדיו אשר מאז מעצרו
מטופלים בשל חרדת נטישה
  *הנאשם הועמד לפי
יוזמתי לבדיקה פסיכיאטרית
  *הנאשם היה מעורב בחודש
אוגוסט 2005 בתאונת דרכים
בעקבותיה הוא סובל מהפרעה
פוסט טראומטית ומקבל טיפול תרופתי
  *הנאשם טוען שהמתלוננת
בעלת בעיות נפשיות כדי להכפישה
  *הנאשם כבר שמע את עדותם
בבית המשפט והתאים את
התנהגותו ואמרותיו למצופה מחולה נפש
  *הנאשם נבדק לבקשת סנגורו על ידי
הפסיכיאטר המחוזי אשר מצאו כשיר
לעמוד לדין וכן קבע כי בעת ביצוע
העבירה היה אחראי למעשיו כך קרוב לוודאי
  *הנאשם סובל מהפרעת אישיות
גבולית עם קווים של אישיות בלתי בשלה
  *הנאשם סובל מסטייה מינית משיכה
מינית לנערים בתחילת גיל ההתבגרות
צונזר לבקשת הנאשם
  *הנאשם עבריין מין חולני לא ראה
לנכון להשמיע נכונות לקבל טיפול נפשי
  *הנאשם עזב את מסגרת לימודיו
בגיל 15 ומאז משתמש בסמים
באותה תקופה עבר משבר נפשי
קשה ואושפז לזמן מה
  *הנאשם עצמו נמצא במצוקה נשימתית
עקב מחלת אסטמה ובעקבות התאונה
נכנס למצב של דכאון ותגובות פוסט
טראומתיות הוא מטופל בתרופות
למחלת האסטמה ונמצא במעקב פסיכיאטרי
  *הנאשם רצח על רקע כבוד המשפחה
  *הנאשמת היתה די מגמתית ובצורה
מכוונת עשתה סימולציה ואגרבציה
מכוונת של סימפטומים פסיכוטיים
מחשבות שווא הפרעות בפרספציה
והפרעות בקוגניציה לצורך קבלת רווח משני
  *הנאשמת עצמה מטופלת תרופתית עי
פסיכיאטר ואין ספק כי היא זקוקה לגורם
תומך של שירותי הרווחה ופיקוח שירות המבחן
  *הנבדקת אינה סובלת ממחלת נפש
אך סובלת מהפרעה באישיות
  *הנושא אשר בדרך כלל מופיע
הרבה פעמים עם התופעה הפוסט
טראומטית זה תופעות קומפזטוריות
נטיות לפיצוי נפשי כלכלי כספי
  *הנחת אי המסוכנות מבוססת על
חוות דעת הפסיכולוג האומר לא
מדובר איפה באדם מסוכן אלא
באדם הזקוק למשענת ולהנחיה
בגלל היכולת המאוד מוגבלת
שלו להתנהל באופן עצמאי
  *הנכות הנפשית היא הפרעה
עם סימנים אובייקטיביים קשים
בקיום קשרים בין אישיים תקינים
ובצירוף הפרעות של סף גירוי
נמוך הפרעה בריכוז בחשיבה
באפקט בכוח ההתמדה וברציה
המגבילות את הכושר התיפקודי
  *הסנגור הצביע כי מדובר במוכר
למערכת הפסיכיאטרית הפרעת
אישיות קשה
  *הסנגור מדגיש צעיר מכור
לסמים וסובל מבעיות פסיכיאטריות
  *גם הנאשם עצמו נתן הסכמתו
לכל טיפול שיימצא מתאים בעבורו,
כולל טיפול תרופתי
  *אב אנס בנותיו פרופסור בנטל,
שנעזר גם בחוות דעת פסיכולוגית,
קבע כי הנאשם הוא בעל אישיות גבולית
  *אגודה לזכויות האזרח תומכת בכפייה
  *אובחן כסובל מאבחנה אפקטיבית
דו קוטבית שכיום נמצאת בנסיגה
  *אובחן כסובל ממצב חרדתי אחרי
תגובת דחק חריפה כתוצאה
מתלונת אישתו בגין ניסיון אונס
  *אובחן כסובל מתסמונת פוסט
-טראומטית הקשורה בשירותו
בלבנון, והפרעת אישיות גבולית
  *אין המדובר, לדעתה, באישיות עבריינית
  *אין חולק, כי המתלוננת נזקקה
שנים רבות לטיפול נפשי בשל
בעיות בתחום הנפש ועובר
לאירוע נשוא כתב האיש
  *אין צל של ספק כי הנאשם
הוא פדופיל ירון בלנק
  *איפשרתי לסניגוריה הציבורית
להגיש חוות-דעת מטעמה אודות
מצבו הנפשי של הנאשם
  *איתי לייבוביץ
  *מודעותו של הנאשם למעשיו
ולפסול בהם נלמדים מהתנהגותו
בעת האירוע ולאחריו
  *אנדרי סובל מבעיות נפשיות
הוא מקבל תרופות ואובחן
כסכיזופרן, אך בידי התביעה
חוות דעת פסיכיאטרית
  *אצל המומחה, לא נזכר כלל
אלמנט כאבי הראש, דבר מתמיה
בפני עצמו התלונות שהתלוננה
התובעת בפני המומחה
  *אצל הנאשם הופיעו סימפטומים פוסט
טראומטיים המלווים ברגשי אשם,
הלם, ייאוש ומחשבות אובדניות בשל כך
  *אתיופי שרצח אישתו בסכין
  *בא כוחה של סיגלית לא העלה טענה
של אי-שפיות, אולם טען כי הרקע
הנפשי שלה, ובין היתר, העובדה כי אושפזה
 
  *בחוות הדעת של דר עודד שלומאי
נאמר כי המערערת מצויה בדיכאון
חרדה מהבאות ודיברה אפילו על רצון
להתאבד
  *ביקש לשרוף מסגד כשיר לדין
  *בכ המערער טען שלמרשו בעיות נפשיות,
אם כי אין הפרעות אלה מונעות ממנו
להבחין בין טוב ורע
  *במצב של סטרס, עשוי הנאשם
לגלוש למצבים פסיכוטיים קצרים
  *במצבי לחץ ומצוקה, נוטה הנאשם
לפגוע בעצמו ובסובבים אותו
  *בנה על קרקע ציבורית
ונמצא בטיפול נפשי
  *בעל שמזכיר את ארז
טבעוני כדוגמה
  *בעת הגשת כתב האישום,
ביוני 2001, הנאשמת היתה
מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי
גהה, עקב מצב דכאוני חמור
  *בקשתו של עוד י. זמר להעמדת
המתלוננת לבדיקה פסיכיאטרית
תומצא לפרקליטות
  *בשיר דאהוד
  *גידל חשיש בשל סיבות נפשיות
  *גלעד שמן
  *האונס גרם לה להידרדרות נפשית
קשה וצורך באשפוז במחלקה פסיכיאטרית
  *האמא מקריית מוצקין1 
 האמא מקרית מוצקין
  *הודאת חולה נפש במשטרה
  *הוריתי לפסיכיאטר המחוזי ליתן
חוות דעת בעניינה של הנאשמת,
ובמיוחד בשאלת השלכות המעצר
על מצבה הנפשי
  *הורשע ברצח למרות סכיזופרניה
  *הורשע ברצח למרות
  *ההחלטה מבוססת על חוות-
דעת הרופאים המטפלים
  *הועדה הפסיכיאטרית קבעה
כי עולה ממנו סיכון שמצדיק
איסור כניסתו לצפת
  *המבקש סובל ממחלת הימורים
  *הנאנסת היא מנית דיפרסיבית
  *תקף העורר שלא כדין את בת
זוגו בכך שירק לעברה 3 פעמים
  *המתלוננת ילידת 1980,
הסובלת מדכאון
  *הנאשם בדבריו לעונש סיפר
כי שמע קולות אשר קראו לו
לבצע את המעשה
  *הנאשם מתחזה לחולה נפש
מטעמים תועלתנים. מחלת הנפש
של הנאשם נוצרה לאחר המעצר
  *הנאשם, בתשובה לכתב האישום
לא הכחיש את קיום היחסים, אולם
טען כי לא ידע שהמתלוננת חולת נפש
  *הנאשמת הגישה חוות דעת
פסיכיאטרית מטעמה, על פיה
היא סובלת מהפרעת אישיות
נרציסיסיטית תלותית
  *הסניגור עשה מאמץ רב להצביע
על כך שמצבו הנפשי של המוסלמי
בכי רע אין לי שום אינדיקציה של ממש לכך
 
  *העובדה שנזקק לתרופות
פסיכיאטריות, אך לא נטל אותן
  *הפסיכיאטר לנדא על הערכתו העותר
כמסוכן מבּחינה מינית, שכּן הוא בעל
אישיוּת סכיזואידית
  *הפסיכיאטר מה נעים איבחן המערער
כמי שהסתבך בעבירות על רקע משבר
רגשי בשל אובדן דרך וריקנות
  *הפסיכיאטר המחוזי הודיע כי בפועל
אין כל אפשרות קלינית להעריך
מסוכנות אדם כלפי עצמו שלא נובעת מהפרעה
  *הפרעה סכיזו-טיפאלית
  *הפרעות נפשיות על רקע
הפרעה באישיות
  *הפרעת אישיות אנטיסוציאלית
  *הרג בגלל ויכוח על קניית עוף
  *הרוצח שקרן פתלוגי
  *הריגת חולה נפש
  *התאבדה ותובעים אחריות
מבית החולים
  *התחזות לנכה פסיכיאטרי
  *התרשם שירות המבחן
מדפוס חשדני וכפייתי
של המשיב כלפי המתלוננת
שעלול לבסס רמה של סיכון כלפיה
  *התרשמתי כי הנאשם מגביר את
תגובותיו הבלתי מתאימות למצב
לצורך הדיון שבפני
  *שנתיים בגלל מכנסיים 
  *כלוא פסיכיאטרי 13 שנה כי
נכנס לבית אמו
  *וג'יה סלאח
  *והמשיב צירף המירשם לתביעת
הגירושין שהגיש נגד המתלוננת
כדי להוכיח שאינה יציבה נפשית
ואינה ראויה
  *ולפי ההיסטוריה הוא אינו
סובל ממחלת נפש
  *חוות דעת פסיכיאטריות סותרות
  *חוות דעת רפואית בתחום
הפסיכיאטריה לעניין הנזק
הנפשי שנגרם לתובעות
  *חולת נפש סיגל מאירסון
שלא  יידעה מיילדים
  *חיים גרשונוביץ נגד וועדה
  *חילוץ פסיכיאטר מאחריות
על אם מקרית מוצקין שהרגה
את בנה
  *חסר בית רוסי עם עבר פסיכיאטרי
  *טיאנו אישר כי במהלך הדקירות
סף השיפוט שלו ירד ועד כדי אי
הבחנה בין טוב לרע
  *יורם שקולניק משוחרר על ידי הועדה
* *טיבי מלכה
* *טיפול תרופתי שניתן לו על ידי
הררי גרם לו לדיכאון
* *כמיהתו העזה, כביכול, של הנאשם,
לטיפול, עומדת בסתירה להיעדר כל פנייה,
קודם מאסרו, לגורמים פסיכיאטר
* *לא נחה דעתה של המאשימה מחוות
הדעת, וביקשה להוכיח כי לנאשם לא
עומדת הגנת אי השפיות
* *לדברי הנאשם, המתלוננת סובלת
מבעיות נפשיות, ובמצבה זה בודה
מיני המצאות
* *לנאשם עבר נפשי בגינו היה
מטופל בעבר גם בחול
* *מבן סבור שהמשיב ניסה
להתחזות לחולה נפש עמ
להתנער מאחריות פלילית
ולשפר את תנאי החזקתו בכלא
* *לא נראה שהנאשם הוא סוטה מין
* *למבן יש את הכישורים לאבחן
מסוכנות מינית
* *מה האלטרנטיבה האחרת
טיפול במכות חשמל
* *מהפרעות הסתגלות עם תגובה דכאונית
* *מודריק על אקסטזי
* *מהפרעת אישיות אנטיסוציאלית
* *מכחיש פדופיליה
* *תקף בת זוג ואינו מסוגל לעמוד לדין
* *ערבי  רצח הומו וטוען לאי שפיות
* *ניסה להרוג אח ואחות ונמצא שפוי
* *מתחזה לנכה פסיכיאטרי
* *מצג שווא של מחלת נפש
* *מצבים פרנואידים בתגובה לכליאה
* *מצבו הנפשי של המערער שהשאיר ילדה באוטובוס
* *מטריד טלפוני נשלח לבדיקה
* *מסוכנות אסיר שלא מודה בעבירת מין
* *משטרה עוצרת לבדיקה פסיכיאטרית
* *מצבה הנפשי של המתלוננת ראיה
משמעותית שעשויה להשפיע על הערכת מהימנות עדותה
* *מתלוננת מסרבת לטיפול פסיכיאטרי תרופתי
  *מנשק רגליים
* *מרים מהרט
* *ניסה להתאבד ומאשים שלא מנעו זאת
* *נכה מתחזה
* *סובל מהתגרות והפעלת לחץ מצד
אדם בשם יחיאל שטרית, שהינו סוכן
סמוי, וזאת באמצעות הטלביזיה והרדיו
 
* *נשקלה אף האפשרות להפנות
הקטין לטיפול פסיכיאטרי, אך
הנאשמת עצמה התנגדה למהלך מעין זה
* *סיגלית פעלה תוך מודעות למעשיה
וצפיית התוצאה הקטלנית, מבלי
שניכרו בה ההפרעות הנפשיות בהן היא לוקה
* *סכיזופרן מזוכה מאשמת תקיפה
* *נמנע קצין המבחן למבוגרים מלהביא
המלצה טיפולית בענינו וזאת לאחר
שלא הביע נזקקות טיפולית
* *סרסור עושה שימוש במערכת הפסיכיאטרית
* *עברה הפסיכיאטרי של המתלוננת
* *עד להליכים הפליליים המערער לא
שיתף פעולה בקבלת הטיפול הנפשי
שהוא זקוק לו, אך בטרם שלב גזירת הדין
* *עובדת מחלתו הנפשית של עד
מסויים, אין בה לגרוע מקיום תשתית
ראייתית כאשר להודעה זו מצטרפת
הודעה נוספת
* *ערבי משתמש בפסיכיאטריה ונדחה
* *עמי פופר
* *שודד חולה נפש
* *צליבת אשה בידי אחיינה
* *ערבי רצח בן אשתו
* *לתגמול בגין תגובה נפשית לרדיפות, כולל סכיזופרניה
* *משתמש בסמים כ-20 שנה המעונין לקבל טיפול נפשי אשר יסייע
* *ערר כושל על טיפול מרפאתי כפוי
* *קשה לו לעמוד בלחץ ולכן גנב
* *שגיב חוטה
* *המעשים בוצעו בבת הקטינה שהיתה
חולה בנפשה בעת התפרצות המחלה  -
הונחה תשתית ראייתית לטענה
* *הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו
על רקע מצבו הנפשי והתמכרותו לסמים קשים
* *תסמונת ויליאמס
* *תסמונת הניכור ההורי
* *שפך דלק ברחבת הכניסה של המסגד
* *שליטה מופחתת בדחפים,
אך לא חוסר יכולת של ממש
* *רוצח טוען לקשיי קשב
* *קצינת המבחן מתרשמת מחוסר
נכונותו של הנאשם לשתף פעולה
עם שרות המבחן במסגרות טיפוליות
* *שחברי עבדאללה
* *רוסי שרצח רוסי ובית
משפט דחה טיעון פסיכיאטרי
* *לא ניתן להעריך את מסוכנותו
לטווח ארוך הואיל ומכחיש אחריותו
למעשים בגינם הורשע
* *רצח אישתו
* *רצח חברתו
* *מחלת המערער הנה
קונסטיטוציונלית-תורשתית
* * המשיב שאובחן כבעל הפרעת
אישיות
עם קווים פרנואידלים ואנטי-סוציאליים
* *אדינייב
* *אלביליה
* *פלוני3
* *בבלי
* *אונס
* *בן ארי
* *בן ברוך
* *בן דוד
* *ג'ונסון
* *גיא לוי
* *דריי
* *חמו דוד
* *חנוך חן
* *יובל בן נחמן
* *לודויג
* *שמן
* *שקולניק
* *מיזרחי
* *סלבדור
* *פלוני1
* *פלוני2
* *רענן ספק
* *רענן שפק
* *סניגור שמסכים לאשפוז
* *הסנגור תמך את דעתו בחוות הדעת
הפסיכיאטריות שהוגשו והמספרות
גם על מחשבות שווא וניסיון אובדני
בבית המעצר
* *הסנגוריה התנגדה לאפשרות הפניית
הנאשם לבדיקה פסיכיאטרית כמומלץ
על ידי שירות המבחן
* *הסניגור הצביע כי הנאשם סובל
ממחלת נפש מסכיזופרניה פרנואידית
* *הסניגור עותר לבית המשפט להתחשב
בנסיבותיו האישיות של הנאשם שהינו
היפראקטיבי ונזקק לטיפול בגילו הצעיר
* *הסניגורית כיוונה עיקר טיעוניה
לקשר שקשרו עדי התביעה עם בעל
הבית נגד מרשתה והפנתה למספר
נקודות כגון ניסיון לגרום לאישפוזה
של הנאשמת בבית חולים פסיכיאטרי

 

 
* *הסניגורית עתרה במלוא ענות גרונה
שאמנע ממאסר ציינה שהנאשם מטופל
נפשי מזה זמן ומאסר ישמוט קרקע מטיפול
* *העובדה כי את אותה עברה ביצע
בזמנו על מנת להתאשפז בשער מנשה
* *העובדה כי המשיב ניצל הזדמנויות
שנקלעו בדרכו מספר מקרים אינה
הופכת אותו מניה וביה לאדם הסובל
מסטיה במובנה הפסיכו רפואי שהינו
מסוכן לסביבתו ולחברה
* *העיד הפסיכיאטר כי אין לה כל
קושי להבחין בין אמת לשקר ולבחור
ביניהם היא מסוגלת לשחזר עובדות
קונקרטיות שקרו לה כמו כל אדם אחר
* *העריך הפסיכולוג כי את העבירות
ניתן להבין כמרדנות גיל ההתבגרות
וצורך הנאשם להשתחרר ולעשות
משהו נפרד מדמות האם
* *הפסיכיאטר המחוזי עומד
על הפרעות אישיות של המשיב
* *הפסיכיאטר המחוזי ציין כי
הנאשם אינו מוכר למערכת
הפסיכיאטרית אך מדובר
במי שמשתמש באופן
מסיבי באלכוהול מצבים של הזיות ראיה
* *הפסיכיאטרית הסיקה כי הנאשם
היה נתון ללחץ נסיבותיו המיוחדות
וזה גרם לו לבצע העבירות הפליליות החריגות
* *הפסיכיאטרית כתבה כי הנאשם נמצא
במצב פסיכוטי סבורה כי הגעתו של
הנאשם לבית המשפט עלולים להזיק
לבריאות נפשו
* *הפסיכיאטרית מצאה סובל מהפרעות
קשב וריכוז חרדות נטישה קשות ומצב דכאוני
* *התנהגותו של הנאשם חולנית
* *הפסיכיאטרית ציינה כי המדובר
באבחנה לא ברורה
* *הקשר בין חשיפה לחומרים כימיים
לבין מחלת נפש על רקע של פגיעה
מוחית אורגאנית
* *השופטים דחו את טענת עוד
תמי אולמן שייצגה את ווהבה
שלפיה הוא אינו שפוי
* *השיקול הנוגע למצבו הנפשי
של המבקש שכפי שציין בית
המשפט המחוזי בגזר הדין
סובל ממצבים דיכאוניים
וזקוק לטיפול תרופתי ומעקב
פסיכיאטרי אמבולטורי
* *השקה אותו במשקה
בו מהל שני כדורי קלונקס
כדי שיירדם
* *התובע אובחן כסובל
מפרנויה כתוצאה מהטיפול
הרשלני חלה התדרדרות
במצבו איבד שליטה שפך
מים רותחים על רעייתו התובעת
* *התייחסה השופטת לממצאי
הפסיכיאטר בדבר כשירותו
המשפטית של המערער על
פי התרשמותה בוחן המציאות
ויכולת השיפוט שלו הוערכו
כתקינים דיבר בהיגיון והקפיד
לומר בחקירה בדיוק מה שמצא לנכון
* *התנהגותו אופיינית לאנשים
בעלי הפרעה באישיות אנטי
סוציאלית הוא מבין את הסיטואציה
המשפטית בה הוא מצוי וחושש
מחזרתו לבית הכלא אם יוטל עליו עונש מאסר
* *התנהגותו של הנאשם לאורך חקירתו
וניהול ההליך מלמדים על מידת תחכום
והבנה שאינם עולים בקנה אחד עם
האינפורמציה שנמסרה על ידי המשפחה
לשירות המבחן ועם חוות הדעת של הפסיכולוג
* *התסקיר מצביע על סיכון להישנות
עבירות מין אצל המערער אם לא
יהיה נתון לטיפול מתאים לרבות טיפול תרופתי
* *התרשם שירות המבחן מכנותו של
אביעד ורצונו לבחון את החלקים
המכשילים באישיותו והנעוצים
באי שקט עצבנות וקושי להתמודד
עם גירויים שונים בחייו בתקופה
האחרונה ועל כן מעונין לפנות לטיפול נפש
*  *ובעטייה סובל הנאשם גם מתסמונת
פוסט-טראומטית שבשלה מטופל הוא
בטיפול תרופתי אנטי דיכאוני
* *ובשים לב להסכמת בכ המשיב
להארכת המעצר לצורך הפניית
המשיב לבדיקה פסיכאטרית
* *ולא ביצע את העבירות בהשפעת
מחשבות שווא אלא כדי להשיג רווח מישני
* *זימן בימהש סניגור ציבורי שבדיקתו
העלתה כי נאשם 3 סובל מבעיות
רפואיות נפשיות
* *חוות דעת כשיר לעמוד לדין
וסובל מהפרעה נפשית מורכבת
* *חוות דעת על ידי הפסיכולוג
אילן בירן הנאשם מתייסר
ומגלה חרטה על התנהגותו
העבריינית התעוררותו
וסיפוקו המיני אינם מותנים
במגע מיני חריג או סוטה
* *חוות דעתה של הפסיכוטרפיסטית
הגב' אנה קוטובה ממנה עולה
כי הנאשמת סבלה מאלימות וניצול
מיני בילדותה הדבר גרם לה לתחושה
של עזיבה רגשית וככל הנראה כתוצאה
מכך היא פתחה תסמונת של קלפטומניה
* *חוות הדעת הפסיכיאטרית מלמדת
על התנהגות אובססיבית של העורר
ועל חוסר שליטה במעשיו המלמדת
על סכנה לכאורה למתלוננת ולבני משפחתה
* *חוות הדעת הפסיכיאטרית בעניינו
של הנאשם המערער מלמדת על כך
שהוא ידע לבחור את קורבנותיו כלומר
ידע להשתלט על יצריו ודחפיו מקום
שנשקפה לו-עצמו סכנה
* *חוות-הדעת הפסיכיאטרית של
דר שי אשר על אף המניפולטיביות
של נאשם הפסיכיאטר אינו מתעלם
מכך שהלה סובל מבעיות נפשיות
* * חולה נפש יפגע באחרים שמסרו
דיווח עליו
* *טוען בכ המבקש כי המבקש
סובל ממחלת נפש כרונית מסוג
סכיזופרניה וכי בתנאי המעצר בהם
הוא נמצא כיום יש כדי להחמיר את
מצבו הנפשי עד כי נזקק הוא לטיפול
פסיכיאטרי דחוף אותו אין הוא מקבל במעצר
* *טוען המערער כי הוועדה התעלמה לחלוטין
מדיווחי הפסיכיאטר לוי שאף הוסיף בחוות
דעתו שלוּ היה הוא הרופא המטפל של
המערער היה ממליץ על אשפוז פסיכיאטרי עבורו
* *טיפול נפשי לקטין
* *טען בכ הנאשם כי איננו כשיר לעמוד
לדין מחמת ליקוי נפשי לאחר שנשמעו
ראיות בעניין חזר בו מטענתו
* *טענת העותרים היא כי בומים
על-קוליים גורמות פגיעה קשה
בבריאותם הנפשית של תושבי עזה
* *באי נטילת תרופות הנאשם יוכל ליצור
לעצמו חסינות מפני העמדה לדין
* *יריב ברוכים לא שפוי כי דיבר עם מלאך
* *יתכן וקיימת בנאשמת הפרעת מצב רוח
הדורשת בדיקה פסיכיאטרית מעמיקה
וטיפול בהתאם לאבחנה במסגרת המאסר
* *כאשר תישקל השאלה אם ליתן לפלוני
חופשות יוחל בהליכי אבחון לגביו אם
יימצא מתאים לקבלת טיפול לרבות
טיפול הנמצא כיום בשלבים ניסיוניים
יינתן הטיפול כשנתיים לפני תום תקופת
המאסר ולא בשלב זה
* *כל המומחים בתחום בריאות הנפש
היו משוכנעים שאם יוטל על רחל לב
עונש של מאסר בפועל היא תשים
קץ לחייה למרות כל השגחה שתהיה נתונה לה
* *כןמציין שירות המבחן כי הנאשמת נוטלת
תרופות פסיכיאטריות שונות באופן סדיר
* *כעולה מן הדוח הפסיכיאטרי סובל
הנאשם מחרדה כרונית מהפרעות
קשות בתפקוד ומנדודי שינה
ותחושות דיכאון בגינן נוטל 
תרופות מרגיעות הפסיכיאטרית
דיווחה על מצוקה קשה עקב משפטו
* *כעת מחלתו של הנאשם בשלב פעיל
אך נמצאת בהפוגה בשל הטיפולים
שהוא מקבל ולכן קבע הפסיכיאטר
שהוא היה אחראי למעשיו בעת
ביצוע העבירה וכיום הוא כשיר לעמוד לדין
* *כשהוא ממשיך לקבל טיפול תרופתי
הוא אינו מסוכן מבחינת הדחף המיני
* *כשל הנאשם מלגבות את טענותיו
בדבר הפרעה נפשית כלשהי ממנה
סבל בעת האירוע בחוות-דעת
מאת גורם מקצועי כלשהו
* *כתב האישום ייחס לנאשם
2 אשר בעניינו הופסקו
ההליכים בשל מחלה פסיכיאטרית
עבירות חמורות של קשירת קשר
לביצוע פשע חבלה בכוונה
מחמירה סחיטה בכח הזק
לרכוש במזיד והתפרצות למקום מגורים
* *כתוצאה מהארוע נקלע הנאשם
למצוקה נפשית קשה ופנה
לקבלת טיפול פסיכולוגי
* *כתוצאה של דקירתו בסכין
על ידי אחר ובעטייה סובל
הנאשם גם מתסמונת
פוסט-טראומטית שבשלה
מטופל הוא בטיפול תרופתי אנטי דיכאוני
* *לא הוכח כי המערער היה במצב
נפשי קשה עיגון למסקנה זו
מצוי בחוות-דעת הפסיכיאטר
המחוזי אשר בדק את המערער
* *לא נשקפת מסוכנות מיידית
מהמערער כי הוא מתמיד
בטיפול הפסיכיאטרי שבו
החל ומוכן לעבור טיפול לפתרון בעיותיו
* *לאור בקשת בכ הצדדים מתבקש
הפסיכיאטר המחוזי לערוך חוות
דעת בקשר לכשירותו של נח בר
אוון לעמוד לדין ולכשירותו בעת
ביצוע העבירה של סיכון חיי אדם
במזיד בנתיב תחבורה
* *לאור המסמכים הרפואיים
שהוגשו בעניינה של הנאשמת
כי היא סבלה נפשית עקב
השפעת תאונת הדרכים
עליה ונזקקה להרגעת הסם
* *לאור עמדת המאשימה
אני מורה על הפנית הנאשם
לבדיקה פסיכיאטרית הנאשם
ובכ נתנו הסכמתם לכך שתערך
הבדיקה בתנאי אשפוז
* *לאור עמדת התובע והסניגור
ראוי להוציא צו על הסתכלות
פסיכיאטרית תוך כדי אשפוז
גם ללא שמיעת הצדדים קודם לכן
* *העדר קווים פתולוגיים בהתנהגותו
* *מצבו הנפשי של הנאשם אינו יכול
לשוב ולשמש לו נסיבת קולא כל
אימת שהוא חוזר ומסתבך עם החוק
* *אצל המערערת הופיעה תופעה
של מחלת נפש לאחר שנתגלתה הפרשה
* *בית המשפט קבע, כי לא הוכח שבעת האירוע
שמע המערער קולות פוקדים אשר בגינם לא
יכול היה להימנע מביצוע המעשים המיוחסים לו
* *טוען כי בחודשים האחרונים חלה החמרה במצבו
הפסיכיאטרי לקה בתסמונת דיכאונית והחל בטיפול
תרופתי, ולדעתו הדבר מהווה נסיבה חדשה המצדיקה
הקלה בעונשו
* * סילביה זליקוביץ יוסי לראיה
* *כתב יהיה מאוחר מידי, שאחד מאיתנו ילך לבית
קברות, שלא תגידו שלא אמרתי לך, בבדיקת
הפסיכיאטר המחוזי כשיר לעמוד לדין
* *הנאשם בעל מודעות נמוכה להיותו עבריין
מין ואינו מבטא נזקקות טיפולית בתחום עבריינות המין
* *מאובחן על ידי מערכת בריאות הנפש כסובל
ממצב פסיכוטי פרנואידלי עם הזיות שמיעה
לוקה בקווי אישיות עבריינים וקומורבידיות
של שימוש באלכוהול ובסמים
* *סכיזופרניה בעקבות השתלת שיער
* *פגימה הקשורה במחלה נפשית
Schizophernia Paranoid Type
* *הליך אשפוזה של המערערת סובל
מפגמים שיורדים לשורשו של עניין,
ואין אני מוכן לאשרו ולהנציחו
* *בחוות הדעת תואר המשיב
כבעל הפרעת אישיות אנטיסוציאלית
* *נזיקין בשל אשפוז צונזר לבקשת הנאשם
* *טטיאנה סוסקין
* *הובלה הנתבעת עי המשטרה
לאברבנאל לאחר שהוגשה נגדה
תלונה עי השכנים
* *דודו של יעקב אלפרון לא מואשם
בתקיפה בשל מחלת נפש סכיזואפקטיבית
המלווה בהפרעת אישיות אנטי סוציאלית
ושימוש בסמים
* *דוד הרוש
* *כמה זמן ניתן להחזיק נאשם-
חולה-נפש במסלול הפלילי
* *כאשר מדובר באנשים המכחישים את
עבירת המין ללא היסטוריה פלילית קודמת
בתחום המיני אין באפשרותנו להעריך את מסוכנותו
* *הנאשם שאובחן כבעל הפרעת אישיות קשה
הוא בעל שליטה בחברה בורסאית ששוויה
רב פתח חברות צבר הון גאון פיננסי
* *ברור מהראיות כי הנאשם אינו
סובל מהפרעה נפשית חמורה
* * הנאשם מסוגל להבין את מה שעשה,
אלא שהוא לוקה בהפרעה הזייתית, שפרושה
אמונה כוזבת אשר אינה משותפת לאחרים
באותו גיל, חינוך ותרבות
* *אובחן סובל מקטטוניה- סכיזופרנית 
לאחר שלא התקבל לקורס מפקדים שרצה
בו בעוד שאחיו התאום כן התקבל
* *איסור על אשפוז בכפייה של חולה
באנורקסיה נרבוזה
* *חוות דעת טיאנו השילוב של ארבע
אבחנות מוריד את כמות כוחות האני
של הנאשם היכולת להתמודד עם
תסכול וגירוי חיצוני פרובוקטיבי לאפס
* *נפגעה מאוטובוס שהתנגש בקטנוע
עליו נהגה אובחנה כסובלת מהפרעת
אישיות גבולית שבאה לידי ביטוי
בהפרעות בולטות בהתנהגות ובקשרים
הבינאישיים עם נטיה להרס עצמי
* *עקב מצב נפשי שהתדרדר, נקלעה
התובעת להתקף פסיכוטי חריף,
שהתבטא במצב מאניפורמי של בזבוז כספים
* *טעמים שבטובתה של המערערת ... הם
המצדיקים המשך אשפוזה של המערערת
* *הפסיכיאטר הודיע כי הסתירו ממנו נתונים
שאם היו בפניו בעת שערך חוות-דעתו היתה שונה
* *הקטין אובחן כהיפראקטיביות שהיא
תסמונת מולדת ולא נגרמת עי תאונת דרכיםצונזר לבקשת אחת המוזכרות בפסק דין
* *לפי טיאנו הופעתו של השיתוק אצל העציר
בשבכ יסודו ברצון מצד התובע להכות את החוקר
* *בבתי חולים בצפון נרשמות אבחנות רפואיות
שאינן תואמות את המציאות מתוך שיקולים
שאינם קשורים למצבו הנפשי של המטופל
* *המומחית סבורה כי טובתם של הילדים
והנאשמת מחייבים להימנע מאשפוז
פסיכיאטרי כפוי
* *יש מקום למסור שמות התרופות
ההפסיכיאטריות אם יש בהן להשפיע
על התנהגות או לגרום להזיות מחשבות שווא
* *פסיכיאטר אליעזר ויצטום בדק את העובד
וקבע קשר בין החתך באצבעו שנגרם במהלך
עבודתו למצבו הנפשי
* *נראה כי אבחנה הפרעת אישיות גבולית
נועדה טענה בדבר מצב דיסוציאטיבי בזמן ההמתה
* *החוויה שגרמה לנכות הפסיכיאטרית היא
חקירה בדבר גרימת מות
* *סובל העורר מהפרעות אישיות וממחלות
נפש וזאת אף שהוא כשיר לעמוד לדין
* *אין בפנינו כל בקשה מטעם הצדדים להגיש חוות
דעת פסיכיאטרית
* *ערבי_רוצח_שהצליח_וקיבל_הפחתה_
בעונש_בגלל_מחלת_נפש_א
* *הפסיכיאטר המחוזי הנאשם כשיר לעמוד
לדין מדובר בהתנהגות יזומה
* *בכ הנאשם טענה כי הנאשם ביקש להוכיח חפותו
ורק לאחר שמצבו החמיר ביקש בדיקה פסיכיאטרית
* *אין אדם משים עצמו נגוע
במחלה פסיכיאטרית
  
* *אישיות פרימיטיבית אימפולסיבית במאסרו
נשלח לבאר יעקב שם קשרו אותו טיפלו
בו תרופתית
*

*הנאשם_טען_כי_אינו_סובל_
ממחלת_נפש_ואבחונו_ככזה_שגוי

* *בעת_ביצוע_המעשים_הוא_היה_חסר_
יכולת_של_ממש_להימנע_מביצוע_
המעשים_בשל_מחלת_הנפש
* *מאז_פרשיית_גילוי_עריות_אושפזה_
הקטינה_פעמיים_בנס_ציונה_בשל_
ניסיונות_אובדניים
* *יעקב העליון והמצב הנפשי הרעוע
* *חוות דעת של נעמי כהן לא נצפתה רמת
תוקפנות חריגה, דחפים מיניים בלתי נשלטים
או חוסר יכולת לריסון עצמי אין באישיותו קווים
המעידים על מסוכנות אבל לא היו לנגד עיניה
העובדות של שימוש באלימות בעת ביצוע
השוד שביצע הנאשם בעבר
* *פלג יוסף הפחיד את המתלונן בטענה
שהוא "פסיכי" ואינו אחראי למעשיו,
ועל כן שיזהר ממנו
* *הוא_לא_אובחן_כסובל_ממחלת_
נפש_אלא_מאישיות_אנטיסוציאלית
* *אפילו המשטרה חרגה מסמכותה בכך
שהביאה המערער לבדיקה ואפילו אם
עשתה כן נגד רצונו לא הייתי פוסל את האישפוז
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
   
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
* *
  *
  *
  * 
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
  *
* *
* *
* *
* * 
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
   
   
   
כל הזכויות שמורות עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית (ע"ר) ©
[חזור למעלה]          [הוספה למועדפים]          [מפת האתר]          [יצירת קשר]
עיצוב וביצוע: חיפושית מולטימידיה
לייבסיטי - בניית אתרים